• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 02 квітня 2024 р. № 286-р
  Київ
  Про реорганізацію Української академії друкарства

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Української академії друкарства (код згідно з ЄДРПОУ 02071004) шляхом приєднання її до Національного університету “Львівська політехніка” (код згідно з ЄДРПОУ 02071010).

  Реорганізацію здійснити в межах бюджетних призначень, передбачених зазначеному Міністерству на відповідні цілі.

  2. Взяти до відома, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Українській академії друкарства та її відокремленому структурному підрозділі, продовжують навчання у Національному університеті “Львівська політехніка” та його відокремлених структурних підрозділах за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.


            Прем’єр-міністр України                            Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73