• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 13 жовтня 2023 р. № 921-р
  Київ
  Про реорганізацію Національного авіаційного університету

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Національного авіаційного університету (код згідно з ЄДРПОУ 01132330) шляхом поділу його на державний університет “Київський авіаційний інститут” та Українську державну льотну академію з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки.

  Реорганізацію здійснити в межах бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки для підготовки кадрів.

  2. Взяти до відома, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Національному авіаційному університеті та його відокремлених структурних підрозділах, продовжують навчання у державному університеті “Київський авіаційний інститут” та його відокремлених структурних підрозділах, Українській державній льотній академії за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.

  3. Установити, що державний університет “Київський авіаційний інститут” та Українська державна льотна академія є правонаступниками майна, прав та обов’язків Національного авіаційного університету згідно з розподільчим балансом.

  4. Міністерству освіти і науки здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані з реорганізацією Національного авіаційного університету.


                              Прем’єр-міністр України                          Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73