• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 16 грудня 2022 р. № 1143-р
  Київ
  Про реорганізацію Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ щодо реорганізації Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (код згідно з ЄДРПОУ 08682387) шляхом приєднання його до Донецького державного університету внутрішніх справ (код згідно з ЄДРПОУ 08571423).

  Реорганізацію здійснити в межах бюджетних призначень, передбачених зазначеному Міністерству для підготовки кадрів.

  2. Взяти до відома, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, продовжують навчання в Донецькому державному університеті внутрішніх справ за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.

  3. Установити, що Донецький державний університет внутрішніх справ є правонаступником майна, прав та обов’язків Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка.

  4. Міністерству внутрішніх справ здійснити в установленому законодавством порядку заходи, пов’язані з реорганізацією Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка.

           Прем’єр-міністр України                            Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 29