• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 11 липня 2023 р. № 620-р
  Київ
  Про реорганізацію державного вищого навчального закладу “Український державний хіміко-технологічний університет” та Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо реорганізації державного вищого навчального закладу “Український державний хіміко-технологічний університет” (код згідно з ЄДРПОУ 02070758) та Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (код згідно з ЄДРПОУ 02070772) шляхом приєднання їх до Українського державного університету науки і технологій (код згідно з ЄДРПОУ 44165850).

  Реорганізацію здійснити в межах бюджетних призначень, передбачених зазначеному Міністерству для підготовки кадрів.

  2. Взяти до відома, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в державному вищому навчальному закладі “Український державний хіміко-технологічний університет”, його відокремленому структурному підрозділі та Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, продовжують навчання в Українському державному університеті науки і технологій та його відокремлених структурних підрозділах за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.


                          Прем’єр-міністр України                          Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73