• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 16 грудня 2020 р. № 1635-р
  Київ
  Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій

  1. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 20 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” і статті 71 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

  здійснити реорганізацію районних державних адміністрацій районів, ліквідованих згідно з постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 р. № 807-IX “Про утворення та ліквідацію районів”, шляхом приєднання до районних державних адміністрацій, розташованих в адміністративних центрах районів, утворених зазначеною постановою, згідно з додатком 1;

  утворити районні державні адміністрації в адміністративних центрах районів, утворених зазначеною постановою, як нові юридичні особи публічного права згідно з додатком 2;

  здійснити реорганізацію районних державних адміністрацій районів, ліквідованих зазначеною постановою, шляхом їх приєднання до районних державних адміністрацій, утворених згідно з абзацом третім цього пункту, згідно з додатком 3.

  2. Взяти до відома, що районні державні адміністрації, визначені згідно з додатком 4, не реорганізуються як юридичні особи публічного права.

  3. Установити, що юрисдикція районних державних адміністрацій, розташованих в адміністративних центрах районів, утворених постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 р. № 807-IX, поширюється на всю територію відповідних новоутворених районів.

  4. Обласним державним адміністраціям:

  сприяти у здійсненні заходів, пов’язаних з реорганізацією районних державних адміністрацій згідно з абзацами другим та четвертим пункту 1 цього розпорядження та утворенням районних державних адміністрацій згідно з абзацом третім пункту 1 цього розпорядження;

  вжити заходів до реєстрації районних державних адміністрацій як юридичних осіб публічного права, утворених згідно з абзацом третім пункту 1 цього розпорядження, та подати протягом десяти днів  пропозиції щодо призначення їх керівників у встановленому порядку;

  поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.

  5. Головам комісій з реорганізації районних державних адміністрацій:

  забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з утворенням та реорганізацією районних державних адміністрацій внаслідок утворення та ліквідації районів, зокрема виконання планів вивільнення працівників районних державних адміністрацій, що припиняються;

  забезпечити виконання повноважень з управління справами районних державних адміністрацій ліквідованих районів, що реорганізуються шляхом приєднання до районних державних адміністрацій утворених районів, а також підготовку та прийняття районними державними адміністраціями, що припиняються, відповідних рішень;

  інформувати щомісяця обласні державні адміністрації про хід реорганізації районних державних адміністрацій.

          Прем’єр-міністр України                                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 82