• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 02 вересня 2020 р. № 1083-р
  Київ
  Про реорганізацію Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного (код згідно з ЄДРПОУ 02125315) шляхом приєднання до Національного університету фізичного виховання і спорту України (код згідно з ЄДРПОУ 02928433) з утворенням на його базі відокремленого структурного підрозділу зазначеного Університету і надалі іменувати його Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту України.

  Реорганізацію здійснити в межах бюджетних призначень, передбачених зазначеному Міністерству для підготовки кадрів.

  2. Взяти до відома, що здобувачі освіти та інші особи, які навчаються в Олімпійському коледжі імені Івана Піддубного, продовжують навчання в Олімпійському фаховому коледжі імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту України за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.

  3. У встановленому законодавством порядку фінансування здобуття освіти особами, які зараховані до Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, здійснюється у частині забезпечення видатків на:

  здобуття повної загальної середньої освіти — за рахунок коштів державного бюджету;

  здобуття вищої освіти на основі регіонального замовлення — за рахунок коштів бюджету м. Києва, визначених з розрахунку розміру середніх витрат на навчання одного здобувача вищої освіти за регіональним замовленням згідно з паспортом бюджетної програми на відповідний рік головного розпорядника коштів бюджету м. Києва, що здійснював фінансування Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного протягом 2018—2019 років.

  4. Дозволити здійснювати протягом 2020—2024 років фінансування Олімпійського фахового коледжу імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту України одночасно з державного бюджету та бюджету м. Києва.

  5. Міністерству освіти і науки здійснити заходи, пов’язані з реорганізацією та утриманням майна Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного.

          Прем’єр-міністр України                                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73