• In English
 • Урядом прийнято рішення про референтне ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти.

  Дане рішення дозволить запровадити з 1 липня 2019 року державне регулювання цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та включені до переліку, визначеного Міністерством охорони здоров’я, шляхом встановлення граничних оптово-відпускних цін на основі цін на лікарські засоби, зареєстровані в Республіці Польща, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Угорщині та сприятиме зниженню цін та підвищенню доступності лікарських засобів.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 03 квітня 2019 р. № 426
  Київ
  Про референтне ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти

  Відповідно до статей 5 і 13 Закону України “Про ціни і ціноутворення” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Запровадити з 1 липня 2019 р. державне регулювання цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та включені до визначеного Міністерством охорони здоров’я переліку лікарських засобів, шляхом встановлення граничних оптово-відпускних цін на них на основі цін на лікарські засоби, зареєстровані в Республіці Польща, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Угорщині              (далі — референтні країни).

  Перелік лікарських засобів, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни (далі — перелік), формується у порядку, визначеному Міністерством охорони здоров’я, з лікарських засобів, включених до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2018 р., № 4, ст. 157), з урахуванням цін на такі лікарські засоби у референтних країнах та Україні.

  2. Установити, що:

  1) розрахунок граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, включені до переліку, здійснюється у порядку, визначеному Міністерством охорони здоров’я. Перелік, реєстр граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів, та форма зазначеного реєстру затверджуються Міністерством охорони здоров’я;

  2) заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, закуповують лікарські засоби, які включені до переліку, за цінами, що не перевищують установлених Міністерством охорони здоров’я граничних оптово-відпускних цін з урахуванням податків та зборів, а також граничних постачальницько-збутових і торговельних (роздрібних) надбавок, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби” (Офіційний вісник України, 2008 р.,  № 84, ст. 2825; 2019 р., № 22, ст. 779);

  3) дія цієї постанови не поширюється на:

  лікарські засоби, які закуповуються відповідно до абзацу шістнадцятого частини третьої статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”;

  лікарські засоби, включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 “Про забезпечення доступності лікарських засобів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749; 2019 р., № 21, ст. 716);

  препарати інсуліну, ціни на які регулюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 “Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 25, ст. 756), до 1 січня 2020 року.

  3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  4. Міністерству охорони здоров’я у двомісячний строк розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для виконання цієї постанови.

  5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 2 пункту 2 та пункту 3 цієї постанови, які набирають чинності з 1 липня 2019 року.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73