• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 28 липня 2023 р. № 781
  Київ
  Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики щодо реалізації за участю Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй спільного проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій (далі — проект), з урахуванням того, що:

  у межах реалізації проекту право на виплату додаткової грошової допомоги за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (далі — допомога) мають одержувачі пенсій, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (дати припинення можливості бойових дій), а також на територіях, щодо яких визначено дату завершення бойових дій (дату припинення можливості бойових дій), протягом 30 календарних днів з такої дати;

  виплата допомоги в межах реалізації проекту проводиться за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй щомісяця протягом чотирьох місяців і може продовжуватися за узгодженим рішенням сторін проекту особам, у яких розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством), за даними, що містяться в автоматизованих базах даних одержувачів пенсій (електронних пенсійних справах), становить менш як 3000 гривень на місяць (далі — отримувач);

  виплата допомоги проводиться без подання отримувачами звернення в межах фінансування, визначеного Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй на відповідний місяць, якщо вони не отримували з 1 березня 2023 р. додаткових грошових виплат від міжнародних організацій відповідно до визначених та закріплених домовленостей стосовно виконання програм (реалізації проектів) між Міністерством соціальної політики та відповідною міжнародною організацією (після заповнення форми на інформаційній платформі “єДопомога” (edopomoga.gov.ua) та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418) у розмірі, що визначається як різниця між 3000 гривень та пенсійною виплатою, але не менш як 100 гривень;

  виплата допомоги проводиться шляхом перерахування на рахунки отримувачів, відкриті в банках, через акціонерне товариство комерційний банк “ПриватБанк” із зазначенням призначення платежу “додаткова грошова допомога”, за наявності технічної можливості — шляхом доставки допомоги виконавцем послуг, обраним Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй. Порядок взаємодії визначається технічним протоколом між Пенсійним фондом України, Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй та обраним Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй виконавцем послуг з доставки допомоги отримувачу.

  Пенсійний фонд України після отримання від Міністерства соціальної політики щомісячної інформації про пенсіонерів, зазначеної в абзаці четвертому цього пункту, формує і передає:

  Всесвітній продовольчій програмі Організації Об’єднаних Націй — знеособлений перелік осіб, які відповідають вимогам, передбаченим абзацами другим — четвертим цього пункту, із зазначенням категорії отримувача, його задекларованого/зареєстрованого місця проживання (область і район), року народження, статі;

  акціонерному товариству комерційний банк “ПриватБанк” та обраному Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй виконавцю послуг з доставки допомоги отримувачу (після одержання від Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй розрахункових сум допомоги отримувачам та повідомлення про формування виплатних документів) — перелік отримувачів із зазначенням таких відомостей про них: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), номер поточного/платіжного рахунка (за стандартом IBAN) отримувача для виплати допомоги, сума допомоги.

  Акціонерне товариство комерційний банк “ПриватБанк” протягом десяти календарних днів після виплати отримувачам допомоги подає Пенсійному фонду України персоніфіковану інформацію та Всесвітній продовольчій програмі Організації Об’єднаних Націй знеособлену інформацію про кожного отримувача відповідно до переліку отримувачів, зазначеного в абзаці восьмому цього пункту, щодо проведення виплати та її розміру.

  Детальні умови реалізації проекту, категорії отримувачів та питання обміну інформацією для проведення виплати допомоги визначаються Меморандумом про взаєморозуміння між Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй та Пенсійним фондом України. Обробка персональних даних отримувачів здійснюється Пенсійним фондом України та уповноваженими партнерами Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй відповідно до законодавства про захист персональних даних.

  Розмір отриманої допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу домогосподарства для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, та не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

  2. Міністерству соціальної політики після укладення між Пенсійним фондом України та Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй Меморандуму про взаєморозуміння забезпечити надання щомісяця Пенсійному фонду України інформації про пенсіонерів, які з 1 березня 2023 р. після заповнення форми на інформаційній платформі “єДопомога” (edopomoga.gov.ua) отримували відповідні грошові виплати від міжнародних організацій та/або допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418).


                               Прем’єр-міністр України                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73