• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 01 грудня 2023 р. № 1255
  Київ
  Про реалізацію спільного з Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки малозабезпечених сімей з дітьми

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики щодо реалізації за участю Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) (далі — сторони) спільного проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки малозабезпечених сімей з дітьми, спрямованого на державну підтримку таких сімей, які проживають на територіях, визначених у додатку, та потребують допомоги, для посилення спроможності проходження осінньо-зимового періоду.

  2. Установити, що в межах реалізації спільного проекту, зазначеного у пункті 1 цієї постанови:

  право на отримання додаткової одноразової грошової допомоги за рахунок коштів Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) (далі — грошова допомога) мають сім’ї з дітьми, які проживають на територіях, визначених у додатку, у складі яких є дитина з інвалідністю віком до 18 років або які є багатодітними з дітьми до 18 років (далі — отримувачі державної соціальної допомоги);

  надання грошової допомоги здійснюється за умови отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394; 2020 р., № 61, ст. 1981);

  виплата грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) одноразово із розрахунку за три місяці у розмірі 3600 гривень на місяць на кожного члена сім’ї отримувача державної соціальної допомоги та додатково 6660 гривень на кожну дитину — отримувача державної соціальної допомоги, які проживають на територіях, визначених у додатку, і може бути продовжена за узгодженим рішенням сторін;

  виплата грошової допомоги проводиться Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) за відповідний період без звернення отримувача державної соціальної допомоги;

  виплата грошової допомоги проводиться шляхом перерахування коштів на рахунок уповноваженого представника сім’ї отримувача державної соціальної допомоги, відкритий у банку, через уповноважений банк, обраний Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ), із зазначенням призначення платежу “додаткова одноразова грошова допомога” або шляхом надання послуги з виплати і доставки грошової допомоги за місцем фактичного проживання отримувачів державної соціальної допомоги вибраною Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) організацією, що здійснює виплату і доставку грошової допомоги;

  грошова допомога не надається особам та членам їх сімей в період отримання ними міжнародної цільової грошової підтримки від інших міжнародних організацій, перевірка інформації про отримання якої визначається програмними документами Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ).

  3. Витрати банків та оплату послуг організації, що здійснює виплату і доставку грошової допомоги отримувачам державної соціальної допомоги за місцем фактичного проживання, відшкодовуються за рахунок Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ).

  4. Розмір отриманої грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу домогосподарства для призначення всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, та не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до статей 165 і 170 Податкового кодексу України.

  5. Державне підприємство “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України” на підставі відомостей, що містяться в інформаційних базах даних Міністерства соціальної політики, формує і передає Дитячому фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) перелік осіб із зазначенням категорії кожного члена сім’ї отримувача державної соціальної допомоги, його задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), кількості членів домогосподарства, кількості дітей віком до 18 років, прізвища, власного ім’я, по батькові (за наявності), номера телефону, реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), серії (за наявності) та номера паспорта, номера поточного/платіжного рахунка (згідно із стандартом IBAN) для виплати грошової допомоги.

  6. Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) протягом десяти робочих днів з дати виплати коштів отримувачам державної соціальної допомоги подає Міністерству соціальної політики, державному підприємству “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України” інформацію щодо проведення виплати грошової допомоги та її розмірів стосовно кожного члена сім’ї отримувача державної соціальної допомоги відповідно до сформованого зазначеним державним підприємством переліку отримувачів державної соціальної допомоги.

  Обробка персональних даних отримувачів державної соціальної допомоги проводиться сторонами відповідно до законодавства про захист персональних даних.

  Сторони зобов’язані забезпечити захист зазначених даних від їх втрати, знищення, незаконної обробки, в тому числі незаконного доступу до них. Використання персональних даних отримувачів державної соціальної допомоги працівниками сторін, які мають доступ до таких даних, повинне здійснюватися лише відповідно до їх професійних, службових або трудових обов’язків. Такі працівники зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових або трудових обов’язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов’язання залишається чинним після припинення ними діяльності, пов’язаної з використанням персональних даних, крім випадків, установлених законом.

  Структура, формат і строки передачі інформаційних повідомлень, вимоги до захисту та обсягу інформації визначаються державним підприємством “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України” та Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) шляхом прийняття спільного рішення, яке оформляється окремим протоколом.

          Прем’єр-міністр України                                                 Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73