• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 02 лютого 2024 р. № 110
  Київ
  Про реалізацію спільного із Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики щодо реалізації за участю Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй спільного проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю (далі — проект).

  2. Установити, що в межах реалізації проекту:

  право на отримання додаткової грошової допомоги за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (далі — додаткова грошова допомога) мають особи, які проживають на території України, крім тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, щодо яких не визначено дати завершення тимчасової окупації, якщо такі особи є отримувачами державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 79 “Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 13, ст. 545), та в яких розмір відповідної соціальної допомоги, за даними, що містяться в інформаційних базах даних Міністерства соціальної політики, становить менше ніж 3 250 гривень на місяць (далі — отримувачі соціальної допомоги);

  виплата додаткової грошової допомоги проводиться щомісяця протягом трьох місяців у розмірі, що визначається як різниця між 3 250 гривнями (або іншим розміром, визначеним Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй) і сумою отриманої соціальної допомоги, зазначеної в абзаці другому цього пункту, але не менше ніж 100 гривень на місяць, і може бути продовжена за узгодженим рішенням Міністерства соціальної політики та Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (далі — сторони);

  виплата додаткової грошової допомоги проводиться Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй за відповідний місяць без звернення отримувача соціальної допомоги;

  виплата додаткової грошової допомоги проводиться шляхом перерахування коштів на рахунки отримувачів соціальної допомоги, відкриті в банках, через уповноважений банк, вибраний Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй, із зазначенням призначення платежу “додаткова грошова допомога” або шляхом надання послуги з виплати і доставки додаткової грошової допомоги вибраною Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй організацією, що здійснює виплату і доставку додаткової грошової допомоги за місцем фактичного проживання отримувачів соціальної допомоги;

  додаткова грошова допомога не надається отримувачам соціальної допомоги в період отримання ними міжнародної цільової грошової підтримки від інших міжнародних організацій, зокрема відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2023 р. № 1173 “Про реалізацію протягом опалювального сезону 2023—2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 103, ст. 6154) та від 1 грудня 2023 р. № 1255 “Про реалізацію спільного з Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки малозабезпечених сімей з дітьми” (Офіційний вісник України, 2024 р., № 3, ст. 100), перевірка інформації про отримання якої проводиться відповідно до програмних документів Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй;

  додаткова грошова допомога не надається отримувачам соціальної допомоги, які отримують допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418; 2023 р., № 69, ст. 3990), крім отримувачів соціальної допомоги, які проживають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, для яких не визначено дати завершення бойових дій (можливості припинення бойових дій). Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, надана отримувачам соціальної допомоги, не враховується під час розрахунку додаткової грошової допомоги.

  3. Розмір отриманої додаткової грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу домогосподарства для призначення всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, та не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до Податкового кодексу України.

  4. Витрати банків та оплата послуг організації, що здійснює виплату і доставку додаткової грошової допомоги за місцем фактичного проживання отримувачів соціальної допомоги, відшкодовуються за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй.

  5. Державне підприємство “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України” на підставі відомостей, що містяться в інформаційних базах даних Міністерства соціальної політики, формує та передає Всесвітній продовольчій програмі Організації Об’єднаних Націй список осіб із зазначенням категорії отримувача соціальної допомоги, статі, розміру отриманої соціальної допомоги відповідно до категорії, адреси його задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), дати народження (у разі зазначення), номера телефону
  (у разі зазначення), реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства — паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне/тимчасове проживання або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні), номера поточного/платіжного рахунка (згідно із стандартом IBAN) для виплати додаткової грошової допомоги.

  6. Всесвітня продовольча програма Організації Об’єднаних Націй протягом 10 робочих днів з дати виплати додаткової грошової допомоги отримувачам соціальної допомоги подає Міністерству соціальної політики, державному підприємству “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України” інформацію щодо проведення виплати додаткової грошової допомоги та її розмірів стосовно кожного члена сім’ї отримувача соціальної допомоги відповідно до сформованого зазначеним підприємством списку отримувачів соціальної допомоги.

  Персональні дані отримувачів соціальної допомоги обробляються сторонами відповідно до законодавства про захист персональних даних. Сторони зобов’язані забезпечити захист персональних даних отримувачів соціальної допомоги від втрати, знищення, незаконної обробки, зокрема незаконного доступу до них. Працівники сторін, які мають доступ до персональних даних отримувачів соціальної допомоги, можуть використовувати такі дані лише відповідно до своїх професійних, службових або трудових обов’язків. Такі працівники зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових або трудових обов’язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов’язання залишається чинним після припинення ними діяльності, пов’язаної з використанням персональних даних, крім випадків, передбачених законом.

  Структура, формат і строки передачі інформаційних повідомлень, вимоги до захисту та обсягу інформації визначаються державним підприємством “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України” та Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй шляхом прийняття спільного рішення, яке оформляється окремим протоколом.

  Прем’єр-міністр України                                 Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73