• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 31 жовтня 2023 р. № 1132
  Київ
  Про реалізацію експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства щодо реалізації з 1 листопада 2023 р. до 31 грудня 2024 р. експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану, що передбачає формування переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514 та 2306 (далі — перелік верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу).

  2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану, що додається.

  3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 573 “Про функціонування Державного аграрного реєстру” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 46, ст. 2869; 2023 р., № 28, ст. 1561) зміну, що додається.

  4. Міністерству аграрної політики та продовольства, Державній митній службі та Державній податковій службі в межах повноважень забезпечити протягом трьох робочих днів з дня набрання чинності цією постановою щоденну електронну інформаційну взаємодію.

  До Державного аграрного реєстру в порядку електронної інформаційної взаємодії з електронними інформаційними ресурсами Державної податкової служби вносяться відомості про:

  реєстрацію суб’єкта агропромислового комплексу як платника податку на додану вартість станом на 23 лютого 2022 р. та на дату формування електронного запиту;

  анулювання реєстрації платника податку на додану вартість;

  наявність податкового боргу за платежем “Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов’язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства” (код платежу — 21081000).

  Оновлення відомостей про суб’єктів агропромислового комплексу, що включені до переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу, здійснюється кожного дня з моменту реєстрації відповідного суб’єкта агропромислового комплексу в Державному аграрному реєстрі та припиняється у разі виключення його з переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу.

  Електронна інформаційна взаємодія Державного аграрного реєстру з іншими державними електронними інформаційними ресурсами, необхідна для реалізації положень цієї постанови, здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” з дотриманням вимог Законів України “Про електронні довірчі послуги”, “Про захист персональних даних”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”. Обсяг та структура даних, якими обмінюються суб’єкти електронної взаємодії через програмні інтерфейси електронних інформаційних ресурсів (сервіси), визначаються угодами (договорами)
  про інформаційну взаємодію, укладеними відповідно до Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 “Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455; 2021 р., № 52, ст. 3216; 2023 р., № 11, ст. 721).

  5. Міністерству аграрної політики та продовольства забезпечити:

  формування переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу програмними засобами Державного аграрного реєстру;

  подання протягом двох місяців після завершення реалізації експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану Кабінетові Міністрів України звіту про результати його реалізації та пропозицій щодо внесення відповідних змін до законодавчих актів.

  6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.


  Прем’єр-міністр України                                                                                         Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 75