• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 12 травня 2023 р. № 483
  Київ
  Про реалізацію експериментального проекту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі

  З метою запровадження надання через Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема” спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації з 1 червня 2023 р. по 1 червня 2025 р. експериментального проекту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі (далі — експериментальний проект).

  2. Затвердити такі, що додаються:

  Порядок реалізації експериментального проекту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) в електронній формі;

  Порядок реалізації експериментального проекту щодо видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі.

  3. Визначити координатором експериментального проекту Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, учасниками — Державне агентство лісових ресурсів, Міністерство цифрової трансформації, постійних лісокористувачів та власників лісів.

  4. Установити, що:

  реалізація експериментального проекту здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги у рамках проекту USAID/UKaid “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS”, реєстраційна картка проекту 3519 (включаючи всі наступні модифікації);

  заготівля деревини від усіх видів рубок у лісах України постійними лісокористувачами та власниками лісів здійснюється на підставі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) (далі — лісорубний квиток) в електронній формі, виданого територіальним органом Державного агентства лісових ресурсів, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим з обов’язковим внесенням інформації до Єдиної державної системи електронного обліку деревини не пізніше наступного робочого дня з дня видачі лісорубного квитка;

  реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб’єктами господарювання лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім тих, вивезення яких заборонено, здійснюється за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (далі — сертифікат) в електронній формі, виданого територіальним органом Державного агентства лісових ресурсів, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, зокрема на підставі інформації, зазначеної в Єдиній державній системі електронного обліку деревини;

  реалізація протягом семи місяців з дня набрання чинності цією постановою за межі митної території України в митному режимі експорту суб’єктами господарювання лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім тих, вивезення яких заборонено, здійснюється за наявності сертифіката, виданого в паперовій формі;

  лісорубні квитки видаються протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою як в електронній, так і в паперовій формі, а в подальшому виключно в електронній формі;

  незаповнені та невикористані паперові бланки лісорубних квитків, закуплені постійними лісокористувачами та власниками лісів, передаються через шість місяців з дня набрання чинності цією постановою до Державного агентства лісових ресурсів разом з копіями договорів купівлі-продажу таких бланків;

  інформація про лісорубні квитки, які видані до дня набрання чинності цією постановою, повинна бути внесена не пізніше 15 робочих днів з дня набрання чинності цією постановою до Єдиної державної системи електронного обліку деревини;

  лісорубні квитки, які видані до дня набрання чинності цією постановою, діють до 31 грудня 2023 р. з урахуванням пункту 50 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761 “Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 39, ст. 1550);

  електронний перелік виданих сертифікатів, передбачений статтею 3 Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів”, ведеться у формі відкритих даних;

  випуск у митний режим експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім тих, вивезення яких заборонено, здійснюється митним органом на підставі сертифіката в електронній формі, виданого Державним агентством лісових ресурсів, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, з використанням Єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” відповідно до Митного кодексу України.

  5. На період реалізації експериментального проекту видача лісорубних квитків та сертифікатів для здійснення експортних операцій здійснюється виключно згідно із цією постановою.

  Зупинити на період реалізації експериментального проекту дію:

  постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761 “Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 39, ст. 1550) у частині положень щодо видачі лісорубних квитків, визначених Порядком видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів (крім пункту 5) та Порядком спеціального використання лісових ресурсів (крім пункту 50), — через шість місяців з дня набрання чинності цією постановою;

  постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1260 “Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 52, ст. 3303) — через сім місяців з дня набрання чинності цією постановою;

  абзацу п’ятнадцятого пункту 7 Положення про державну лісову охорону, лісову охорону інших постійних лісокористувачів та власників лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 976 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 71, ст. 2447; 2022 р., № 45, ст. 2452), у частині анулювання лісорубного квитка — через шість місяців з дня набрання чинності цією постановою;

  постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2015 р. № 826 “Деякі питання видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 83, ст. 2756) — через сім місяців з дня набрання чинності цією постановою.

  6. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів і Міністерству цифрової трансформації забезпечити:

  застосування Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема” і Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

  протягом семи місяців з дня набрання чинності цією постановою електронну інформаційну взаємодію Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема” і Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та технічну можливість видачі лісорубного квитка та сертифіката в електронній формі;

  обробку персональних даних, переданих з інтегрованої системи електронної ідентифікації до Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема” з метою надання електронних публічних послуг з видачі лісорубного квитка та сертифіката, у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних та захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

  7. Державному агентству лісових ресурсів узагальнити інформацію, надану постійними лісокористувачами та власниками лісів протягом п’яти робочих днів з дня набрання чинності цією постановою, щодо кількості закуплених, виданих, зіпсованих, анульованих, невикористаних до дня набрання чинності цією постановою лісорубних квитків.

  8. Державній податковій службі під час адміністрування рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів взаємодіяти з Державним агентством лісових ресурсів у частині одержання інформації щодо виданих лісорубних квитків.

  9. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів:

  забезпечити наповнення Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема” інформацією щодо виданих лісорубних квитків та сертифікатів;

  подати не пізніше ніж через два місяці з дня завершення реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про результати його реалізації;

  подати за результатами реалізації експериментального проекту пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів та інших актів законодавства.

  Прем’єр-міністр України                                  Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 75