• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 29 березня 2024 р. № 345
  Київ
  Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації та Міністерства юстиції стосовно реалізації експериментального проекту щодо проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія) (далі — експериментальний проект), протягом двох років з дня, наступного за днем опублікування Міністерством юстиції в Офіційному віснику України повідомлення про забезпечення передбаченої в абзаці другому підпункту 1 пункту 7 цієї постанови електронної інформаційної взаємодії між державними електронними інформаційними ресурсами, необхідними для реалізації експериментального проекту.

  2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі, що додається.

  3. Пункт 6 Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 “Питання Єдиного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, ст. 136; 2022 р., № 69, ст. 4171; 2023 р., № 15, ст. 936), доповнити підпунктом 273 такого змісту:

  “273) проведення відеоконференцій в режимі реального часу з використанням програмних засобів інформаційно-комунікаційних систем;”.

  4. Установити, що учасниками експериментального проекту є:

  1) чоловіки та жінки, які виявили намір зареєструвати шлюб відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, є громадянами України, на день державної реєстрації шлюбу досягли 18 років, мають реєстраційний номер облікової картки платника податків та паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлений засобами Єдиного державного демографічного реєстру;

  2) відділ державної реєстрації актів цивільного стану, визначений Міністерством юстиції для проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі.

  5. Координаторами експериментального проекту є Міністерство цифрової трансформації та Міністерство юстиції.

  6. Фінансування експериментального проекту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, а також інших не заборонених законодавством джерел.

  7. Міністерству юстиції та Міністерству цифрової трансформації:

  1) протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності цією постановою забезпечити:

  електронну інформаційну взаємодію між державними електронними інформаційними ресурсами, необхідними для реалізації експериментального проекту;

  технічну можливість проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі згідно з Порядком, затвердженим цією постановою, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія), у тому числі проведення відеоконференцій в режимі реального часу з використанням програмних засобів інформаційно-комунікаційних систем;

  2) вжити організаційних заходів, необхідних для реалізації експериментального проекту.

  8. Міністерству юстиції протягом одного місяця після завершення реалізації експериментального проекту поінформувати Міністерство цифрової трансформації про результати його реалізації, а також у разі потреби надати пропозиції щодо внесення відповідних змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів за результатами реалізації експериментального проекту.

  9. Міністерству цифрової трансформації протягом двох місяців після завершення реалізації експериментального проекту подати Кабінетові Міністрів України звіт про результати його реалізації, а також у разі потреби пропозиції щодо внесення відповідних змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів за результатами реалізації експериментального проекту.

  Прем’єр-міністр України                                     Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 49