• In English
 • Уряд прийняв рішення про запровадження реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2020 – 2022 роках.

  Це забезпечить реалізацію конституційних прав громадян знати свої права та обов'язки; проведення правоосвітніх заходів; дозволить консолідувати зусилля та поєднати цілі державних органів, приватних та громадських інституцій у напрямі утвердження та забезпечення прав і свобод людини, що є головним обов’язком держави.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 17 липня 2019 р. № 552-р
  Київ
  Про реалізацію правопросвітницького проекту “Я маю право!” у 2020—2022 роках

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції стосовно реалізації у 2020—2022 роках правопросвітницького проекту “Я маю право!” з метою підвищення рівня юридичної грамотності населення, обізнаності населення про гарантовані права, механізми їх реалізації та захисту, формування правової культури та правової свідомості у суспільстві, популяризації правових способів розв’язання проблем людей в Україні для поліпшення доступу кожного до правосуддя.

  2. Міністерству юстиції до 1 жовтня 2019 р. розробити та затвердити план заходів щодо реалізації правопросвітницького проекту “Я маю право!” у 2020—2022 роках.

  3. Міністерству юстиції разом з Координаційним центром з надання правової допомоги, іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською державними адміністраціями за участю органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань здійснювати спільні комунікаційні заходи шляхом підтримки інформаційно-просвітницьких ініціатив, розроблених відповідно до плану заходів, затвердженого Міністерством юстиції.

  4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити подання Міністерству юстиції щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформації про проведену роботу.

  5. Міністерству юстиції за результатами опрацювання інформації, отриманої відповідно до пункту 4 цього розпорядження, інформувати щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінет Міністрів України про стан реалізації правопросвітницького проекту “Я маю право!”.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 29