• In English
 • Урядом підтримано ініціативу реалізації пілотного проекту з організації доставки пенсій додому.

  Розпорядженням передбачено реалізація пілотного проекту з організації в Тетіївському районі Київської області доставки АТ “Ощадбанкˮ пенсій особам з інвалідністю I групи, особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду, особам, які досягли 80-річного віку або проживають у населених пунктах, де відсутні установи уповноваженого банку.

  АТ “Ощадбанкˮ на договірних засадах може залучати операторів поштового зв’язку для забезпечення доставки пенсій додому.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 19 червня 2019 р. № 489-р
  Київ
  Про реалізацію пілотного проекту з організації доставки пенсій окремим категоріям осіб додому

  1. Погодитися з пропозицією Пенсійного фонду України щодо реалізації в Тетіївському районі Київської області пілотного проекту з організації доставки публічним акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” (далі — уповноважений банк) пенсій, зарахованих на відкриті в уповноваженому банку рахунки одержувачів відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636), додому.

  2. Установити, що під час реалізації пілотного проекту, зазначеного в пункті 1 цього розпорядження:

  доставка пенсій додому може здійснюватися особам з інвалідністю I групи, особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду, особам, які досягли 80-річного віку або проживають у населених пунктах, де відсутні установи уповноваженого банку;

  уповноважений банк на договірних засадах може залучати операторів поштового зв’язку для забезпечення доставки пенсій додому, крім доставки пенсій внутрішньо переміщеним особам;

  відшкодування уповноваженому банку витрат на доставку пенсій додому забезпечується відповідним територіальним органом Пенсійного фонду України, який проводить виплату пенсій, за рахунок коштів, передбачених на оплату послуг з виплати і доставки пенсій;

  порядок взаємодії територіальних органів Пенсійного фонду України та уповноваженого банку під час реалізації пілотного проекту, тарифи на доставку пенсій додому, порядок і строки відшкодування витрат на доставку пенсій додому визначаються в договорі, укладеному між територіальним органом Пенсійного фонду України та уповноваженим банком;

  тарифи на доставку пенсій додому встановлюються відповідно до умов договору, що укладений з оператором поштового зв’язку, вибраним уповноваженим банком на конкурсних засадах, та не можуть перевищувати затверджених відповідно до законодавства тарифів на оплату послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою державних пенсій та грошової допомоги.

  3. Пенсійному фонду України:

  оприлюднювати щомісяця інформацію про реалізацію пілотного проекту на власному офіційному веб-сайті;

  подати до 15 січня 2020 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації пілотного проекту, а також пропозиції щодо врегулювання питання тарифів на оплату послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій.

         Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73