• In English
 • Уряд запроваджує експериментальний проект з організації діяльності фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків.

  Реалізація експериментального проекту здійснюватиметься Міністерством економічного розвитку і торгівлі шляхом організації діяльності фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків через Державну інноваційну фінансово-кредитну установу.

  Зокрема, передбачено організацію та проведення на конкурсних засадах відбору проектів, спрямованих на створення об’єктів права інтелектуальної власності та впровадження у виробництво передових технологій для державного стимулювання.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 20 червня 2018 р. № 500
  Київ
  Про реалізацію експериментального проекту з організації діяльності фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо реалізації до 31 грудня 2019 р. експериментального проекту з організації діяльності фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків (далі — експериментальний проект) відповідно до статті 38 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” та статті 30 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”.

  2. Установити, що:

  1) експериментальний проект:

  реалізується Міністерством економічного розвитку і торгівлі разом з Державною інноваційною фінансово-кредитною установою в межах фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків, який є поточним рахунком зазначеної Установи, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, і наповнюється за рахунок коштів, одержаних від сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності;

  передбачає організацію та проведення на конкурсних засадах відбору проектів, пов’язаних із створенням та/або використанням винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності, для державного стимулювання, а також визначення та прийняття рішення про переможців зазначеного відбору;

  2) під час реалізації експериментального проекту державне стимулювання спрямовується на:

  створення і використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності відповідно до вимог, передбачених підпунктом 2 пункту 3 критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 22, ст. 730);

  розроблення механізму підтримки та захисту об’єктів права інтелектуальної власності;

  покращення інвестиційного клімату в Україні.

  3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:

  1) затвердити:

  положення щодо конкурсного відбору проектів для державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків, умови його проведення та процедуру моніторингу і звітування учасників відбору з урахуванням вимог Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”;

  порядок наповнення та використання коштів фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків;

  2) оприлюднити інформацію про реалізацію експериментального проекту на своєму офіційному веб-сайті;

  3) подати до 31 березня 2020 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати оцінки впливу реалізації експериментального проекту на розвиток сфери інтелектуальної власності та результати реалізації експериментального проекту.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67