• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 02 вересня 2020 р. № 785
  Київ
  Про реалізацію експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації, Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби стосовно реалізації до 1 липня 2022 р. експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія (далі — експериментальний проект) шляхом:

  здійснення кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг ідентифікації фізичних осіб, які за допомогою мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія” (далі — Портал Дія) звернулися за отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису, віддалено, без особистої присутності таких осіб;

  формування кваліфікованих сертифікатів електронного підпису з коротким строком дії, призначених для створення підписувачем одного кваліфікованого електронного підпису;

  зберігання особистих ключів підписувачів у засобі кваліфікованого електронного підпису, що є апаратно-програмним пристроєм, розташованим в окремому, спеціально призначеному для цього приміщенні кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

  2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія, що додається.

  3. Визначити державне підприємство “ДІЯ”, що належить до сфери управління Міністерства цифрової трансформації, відповідальним за технічне та технологічне забезпечення реалізації експериментального проекту.

  4. Внести до Положення про Єдиний державний веб-портал електронних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 “Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, ст. 136, № 19, ст. 741), зміни, що додаються.

  5. Міністерству цифрової трансформації, Міністерству внутрішніх справ та Державній міграційній службі:

  1) забезпечити протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою технічну можливість:

  ідентифікації осіб, яким було видано паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, та які звернулися за отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису Смарт-Дія, з використанням засобів Порталу Дія, Єдиного державного демографічного реєстру та єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою;

  передачі з Єдиного державного демографічного реєстру засобами єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ до Порталу Дія відцифрованих образів обличчя та інших ідентифікаційних даних осіб, зазначених у пункті 5 Порядку, затвердженого цією постановою, з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних;

  2) забезпечити обробку персональних даних, зібраних чи переданих ними відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, з метою ідентифікації фізичних осіб, які звернулися за отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису Смарт-Дія, згідно з вимогами законодавства про захист персональних даних та захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

  3) подати не пізніше ніж через три місяці після завершення реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про його результати та пропозиції щодо внесення змін до законодавства за результатами реалізації експериментального проекту.

  6. Міністерству цифрової трансформації забезпечити протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою:

  технічну можливість використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія фізичними особами — користувачами Порталу Дія відповідно до функціональних можливостей зазначеного веб-порталу;

  оприлюднення інформації про реалізацію експериментального проекту на своєму офіційному веб-сайті, офіційному веб-сайті центрального засвідчувального органу та Порталі Дія;

  інформування населення про можливість отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг, пов’язаних з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія, в тому числі про покроковий алгоритм дій фізичних осіб, необхідних для створення віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія.

           Прем’єр-міністр України                                      Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 49