• In English
 • Уряд підтримав експериментальний проект щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини. Це зумовлено необхідністю створення державою ефективного механізму надання комплексу послуг, спрямованих на реалізацію дитиною права на соціальний захист, права на місце проживання та інших прав, що пов’язані з її народженням.

  Документом передбачено забезпечити можливість батькам новонародженої дитини під час державної реєстрації її народження отримати комплексну послугу “е-малятко”, яка складатиметься з:

  державної реєстрації народження дитини та визначення її походження;

  реєстрації місця проживання новонародженої дитини;

  внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;

  реєстрації її у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;

  призначенні допомоги при народженні дитини;

  видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

  призначенні допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

  визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;

  внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номеру запису в ньому.

  Крім того, пропонується забезпечити можливість батькам дитини віком до 14 років зареєструвати її місце проживання шляхом подання документів в електронній формі за умови, що така реєстрація здійснюється за наявним у реєстрі територіальної громади зареєстрованим місцем проживання батьків чи одного з них.

  Водночас забезпечується можливість фізичним особам віком від 14 до 18 років під час оформлення паспорта громадянина України вперше зареєструватися у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків платником податку у порядку, визначеному Державною міграційною службою та Державною податковою службою.

  Запропонований механізм надання таких послуг, дозволить мінімізувати кількість документів та процедурних дій, що вимагаються для їх отримання і значно зменшить адміністративне навантаження на батьків.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 10 липня 2019 р. № 691
  Київ
  Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, Державної міграційної служби та Державного агентства з питань електронного урядування стосовно реалізації протягом 2020—2022 років експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини шляхом забезпечення можливостей:

  батькам новонародженої дитини отримати під час державної реєстрації її народження комплексну послугу “е-малятко”, яка складається з державної реєстрації народження дитини та її походження, реєстрації місця її проживання, призначення державної допомоги при народженні дитини, призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я, реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, визначення належності новонародженої дитини до громадянства України, внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому;

  батькам дитини віком до 14 років зареєструвати її місце проживання шляхом подання документів в електронній формі;

  фізичним особам віком від 14 до 18 років під час оформлення паспорта громадянина України вперше за їх бажанням одночасно зареєструватися у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків платником податку без заповнення та подання облікової картки фізичної особи — платника податків чи будь-яких інших документів шляхом інформаційної взаємодії Єдиного державного демографічного реєстру та Державного реєстру фізичних осіб — платників податків у порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ та Міністерством фінансів, з подальшим відображенням інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податку у паспорті громадянина України.

  2. Затвердити Порядок надання комплексної послуги “е-малятко”, що додається.

  3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  4. Установити, що:

  наявний залишок бланків свідоцтва про народження, зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1025 “Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 86, ст. 3026), використовується органами державної реєстрації актів цивільного стану в повному обсязі;

  свідоцтва про народження, видані до набрання чинності цією постановою, є дійсними і обміну не підлягають;

  свідоцтва про народження, в яких відсутній унікальний номер запису згідно з Єдиним державним демографічним реєстром, після набрання чинності цією постановою є дійсними та мають однакову юридичну силу із свідоцтвами про народження, в яких наявний унікальний номер запису згідно з Єдиним державним демографічним реєстром.

  5. Міністерству юстиції разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, зазначеними у пункті 1 цієї постанови, починаючи з 2020 року подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України звіти про результати реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини та після завершення його реалізації внести пропозиції щодо удосконалення законодавства у відповідних сферах.

  6. Міністерству внутрішніх справ та Міністерству фінансів затвердити протягом двох місяців Порядок інформаційної взаємодії Єдиного державного демографічного реєстру та Державного реєстру фізичних осіб — платників податків для реєстрації осіб віком від 14 до 18 років у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків під час оформлення паспорта громадянина України вперше.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 49