• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 22 листопада 2022 р. № 1311
  Київ
  Про реалізацію експериментального проекту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом

  З метою забезпечення транскордонної взаємодії систем електронних довірчих послуг Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації до 20 серпня 2024 р. експериментального проекту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом.

  2. Затвердити Порядок проведення експериментального проекту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом, що додається.

  3. Визначити адміністратора інформаційно-комунікаційної системи центрального засвідчувального органу державне підприємство “ДІЯ” відповідальним за технічне та технологічне забезпечення реалізації експериментального проекту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом (далі експериментальний проект).

  4. Установити, що:

  координатором експериментального проекту є Міністерство цифрової трансформації;

  адміністратор інформаційно-комунікаційної системи центрального засвідчувального органу забезпечує функціонування експериментального Довірчого списку;

  кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг добровільно приймають рішення щодо участі в експериментальному проекті.

  5. Установити, що до укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання електронних довірчих послуг, а також угод з іншими країнами в Україні визнаються:

  1) іноземні кваліфіковані електронні довірчі послуги, а також результати надання таких послуг, у тому числі кваліфіковані електронні підписи, що надаються кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг у державах членах Європейського Союзу та інших державах членах Європейської економічної зони, що включені в Список довірчих списків Європейського Союзу, — кваліфікованими електронними довірчими послугами, а результати надання таких послуг кваліфікованими електронними підписами згідно із Законом України “Про електронні довірчі послуги”;

  2) засоби для створення кваліфікованого електронного підпису, сертифіковані відповідними державними або приватними органами, що призначені державами — членами Європейського Союзу відповідно до статті 30 Регламенту (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 23 липня 2014 р. про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС (далі Регламент (ЄС) № 910/2014), і включені до списку сертифікованих засобів для створення кваліфікованого електронного підпису, який ведеться Європейською комісією відповідно до статті 31 Регламенту (ЄС) № 910/2014, — засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”;

  3) електронні підписи, створені в державах, що забезпечують належний захист персональних даних, перелік яких наведений у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 р. № 910 “Деякі питання передачі персональних даних за межі України засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 68, ст. 4112), з метою забезпечення громадянам України, що виїхали за межі України, можливості використання електронного відображення інформації, що міститься у документах, передачі електронних копій відповідних документів та отримання публічних послуг за межами України за бажанням такого громадянина, — аналогами власноручних підписів на документах, які підтверджують участь таких держав у передачі електронних копій відповідних документів та отримання публічних послуг виключно за межами України.

  6. Міністерству цифрової трансформації:

  подати не пізніше ніж через два місяці після завершення реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про його результати;

  не пізніше ніж через два місяці після завершення реалізації експериментального проекту оприлюднити інформацію про результати його реалізації на своєму офіційному веб-сайті та офіційному веб-сайті центрального засвідчувального органу.


                    Прем’єр-міністр України                Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 49