• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 25 червня 2020 р. № 648
  Київ
  Про реалізацію експериментального проекту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації щодо реалізації до 1 липня 2022 р. експериментального проекту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства (далі — експериментальний проект).

  2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства, що додається.

  3. Установити, що набуття статусу електронного резидентства не надає жодних переваг щодо перебування на території України та перетинання державного кордону України, отримання дозволу на тимчасове або постійне проживання в Україні, прийняття до громадянства України, визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, порівняно з іншими іноземцями та особами без громадянства відповідно до законодавства.

  4. Покласти на закордонні дипломатичні установи України, що розташовані в державі постійного (тимчасового) проживання (перебування) осіб, заінтересованих у набутті статусу електронного резидентства, функції з проведення ідентифікації таких осіб, а також інші функції, передбачені затвердженим цією постановою Порядком.

  5. Міністерству цифрової трансформації:

  1) надавати роз’яснення щодо застосування затвердженого цією постановою Порядку;

  2) протягом двох місяців після набрання чинності цією постановою:

  подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо прийняття актів, необхідних для реалізації експериментального проекту;

  забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених Порядком, затвердженим цією постановою;

  3) протягом трьох місяців після набрання чинності цією постановою:

  визначити держави, громадяни яких можуть брати участь в експериментальному проекті;

  забезпечити створення та функціонування інформаційної системи “Е‑резидент”;

  4) протягом двох місяців після завершення експериментального проекту підготувати та подати Кабінетові Міністрів України звіт про результати його реалізації;

  5) оприлюднити зазначений звіт на офіційному веб-сайті Міністерства цифрової трансформації.

          Прем’єр-міністр України                                      Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 49