• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 04 серпня 2021 р. № 808
  Київ
  Про реалізацію експериментального проекту щодо спрощення умов для започаткування та провадження підприємницької діяльності

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації, Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Національного банку стосовно реалізації протягом 2021—2022 років експериментального проекту щодо спрощення умов для започаткування та провадження підприємницької діяльності шляхом отримання комплексної електронної публічної послуги “е-Підприємець”, яка складається з:

  державної реєстрації фізичної особи підприємця;

  державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

  державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту;

  державної реєстрації переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту;

  подання повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка;

  реєстрації платником єдиного податку;

  реєстрації платником податку на додану вартість;

  видачі ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями;

  видачі ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами;

  видачі ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями;

  видачі ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами;

  видачі ліцензії на оптову торгівлю пальним (за відсутності місць оптової торгівлі пальним);

  видачі ліцензії на зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки);

  видачі ліцензії на оптову торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;

  видачі ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;

  видачі довідки про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання;

  реєстрації реєстратора розрахункових операцій та програмного реєстратора розрахункових операцій, а також пошуку фіскального чека;

  повідомлення про прийняття працівника (працівників) на роботу;

  реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

  подання інформації про попит на робочу силу (вакансії);

  державної реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;

  реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

  видачі дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

  відкриття банківського рахунка.

  Перелік послуг, що входять до складу комплексної електронної публічної послуги “е-Підприємець”, може бути збільшений або зменшений протягом строку реалізації експериментального проекту відповідно до рішення Міністерства цифрової трансформації та Міністерства економіки з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади.

  У межах реалізації зазначеного експериментального проекту послуги надаються через Єдиний державний вебпортал електронних послуг та вводяться з урахуванням готовності його програмних та технічних засобів.

  2. Установити, що:

  1) фізичні та юридичні особи добровільно приймають рішення щодо участі в експериментальному проекті щодо спрощення умов для започаткування та провадження підприємницької діяльності шляхом отримання комплексної електронної публічної послуги “е-Підприємець”;

  2) реалізація експериментального проекту щодо спрощення умов для започаткування та провадження підприємницької діяльності шляхом отримання комплексної електронної публічної послуги “е-Підприємець” не впливає на можливість отримання фізичними та юридичними особами зазначених вище послуг в альтернативному порядку, передбаченому законодавством.

  3. Затвердити Порядок надання комплексної електронної публічної послуги  “е-Підприємець”, що додається.

  4. Міністерству юстиції, Державній податковій службі, Державній службі з питань праці, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державній службі зайнятості забезпечувати подання Міністерству цифрової трансформації щороку до 25 листопада звітів про результати реалізації експериментального проекту.

  5. Міністерству цифрової трансформації:

  1) подати до 25 грудня 2022 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації експериментального проекту, а також пропозиції щодо вдосконалення законодавства у відповідній сфері;

  2) забезпечити інформування осіб, які бажають скористатися комплексною електронною публічною послугою “е-Підприємець”, про обробку їх персональних даних, зокрема про обмін зазначеними даними в інформаційно-телекомунікаційних системах державних органів, в установленому законом порядку, та зберігання таких даних;

  3) забезпечити обробку персональних даних, переданих інформаційно-телекомунікаційними системами державних органів з метою забезпечення можливості надання комплексної електронної публічної послуги “е-Підприємець” у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних та захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

  6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, зазначеним у пункті 4 цієї постанови, забезпечити інформаційну взаємодію між державними електронними інформаційними ресурсами, необхідними для реалізації експериментального проекту.

          Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67