• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 11 грудня 2019 р. № 1024
  Київ
  Про реалізацію експериментального проекту щодо рекламування на радіо окремих товарів (послуг) та осіб, що їх реалізують (надають)

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністра Кабінету Міністрів України стосовно реалізації з 1 січня 2020 р. строком на два роки експериментального проекту щодо рекламування на радіо окремих товарів (послуг) та осіб, що їх реалізують (надають), припинивши під час трансляції реклами на радіо поширення за умови подання рекламодавцем розповсюджувачу реклами на радіо інформації про:

  номер, дату видачі дозволу та найменування органу, який його
  видав, — щодо реклами послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають;

  номер ліцензії (дозволу), дату її (його) видачі та найменування органу, який видав ліцензію (дозвіл), — щодо реклами послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо), пов’язаних із залученням коштів населення, або осіб, які їх надають;

  реєстрацію відповідного випуску цінних паперів, зазначену у свідоцтві про реєстрацію такого випуску, — щодо реклами цінних паперів;

  наявність свідоцтва про внесення інститутів спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, що підтверджує право на провадження діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування — щодо реклами інститутів спільного інвестування;

  наявність ліцензії, яка підтверджує право на провадження відповідного виду діяльності на фондовому ринку, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію, — щодо реклами товарів та/або послуг професійних учасників фондового ринку;

  наявність свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва — щодо реклами товарів та/або послуг саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку;

  наявність свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва — щодо реклами послуг уповноважених рейтингових агентств;

  номер ліцензії (дозволу), дату її (його) видачі та найменування органу, який видав ліцензію (дозвіл), — щодо реклами об’єктів будівництва з метою продажу житлових або нежитлових приміщень, у тому числі пов’язаних із залученням коштів населення.

  2. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства разом з Державним комітетом телебачення і радіомовлення за результатами реалізації експериментального проекту щодо рекламування на радіо окремих товарів (послуг) та осіб, що їх реалізують (надають), підготувати та подати до 31 грудня 2021 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати його реалізації.

          Прем’єр-міністр України                              О. ГОНЧАРУК

  Інд. 67