• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 18 жовтня 2022 р. № 916-р
  Київ
  Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

  1. Присудити у 2022 році Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій:

  за роботу “Розроблення та впровадження у виробництво нових екологічно чистих технологій виготовлення особливо чистої сировини для вирощування галогенідних сцинтиляційних монокристалів”:

  БОЯРИНЦЕВУ
  Андрію Юрійовичу

  заступникові директора з наукової роботи Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України, докторові технічних наук, старшому дослідникові

  ВАРИЧУ
  Андрію Григоровичу

  молодшому науковому співробітникові відділу впровадження науково-технічних розробок Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України

  ДАЦЬКУ
  Юрію Миколайовичу

  ученому секретареві Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України, кандидатові технічних наук, старшому дослідникові

  ПІДГОРНОМУ
  Михайлу Володимировичу

  інженеру-конструкторові товариства з обмеженою відповідальністю “АМКРІС”

  ПОНОМАРЕНКО
  Тамарі Володимирівні

  старшому науковому співробітникові лабораторії синтезу сцинтиляційних матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України, кандидатові хімічних наук

  РЕБРОВІЙ
  Тетяні Павлівні

  старшому науковому співробітникові лабораторії синтезу сцинтиляційних матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України, кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові

  ТАРАНЮКУ
  Володимиру Івановичу

  старшому науковому співробітникові відділу впровадження науково-технічних розробок Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України, кандидатові технічних наук

  ЧЕРГИНЦЮ
  Віктору Леонідовичу

  завідувачеві лабораторії синтезу сцинтиляційних матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України, докторові хімічних наук, професорові

  за роботу “Інноваційна технологія створення препаратів на основі живих бактерій для отримання якісних та безпечних м’ясних продуктів”:

  ВОЛОЩУКУ
  Василю Михайловичу

  радникові дирекції Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України, докторові сільськогосподарських наук, професорові, членові-кореспондентові Національної академії аграрних наук України

  ДАНИЛЕНКО
  Світлані Григорівні

  завідувачеві відділу біотехнології Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України, докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові

  ЖУКОРСЬКОМУ
  Остапу Мирославовичу

  академіку-секретареві відділення зоотехнії Національної академії аграрних наук України, докторові сільськогосподарських наук, академікові Національної академії аграрних наук України

  КОЗЛОВСЬКІЙ
  Ганні Володимирівні

  доцентові кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидатові ветеринарних наук, доцентові

  НИЧИКУ
  Сергію Анатолійовичу

  директорові Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України, докторові ветеринарних наук, професорові, членові-кореспондентові Національної академії аграрних наук України

  ПОТЕМСЬКІЙ
  Оксані Іванівні

  старшому науковому співробітникові відділу біотехнології Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України, кандидатові технічних наук

  СИЧЕВСЬКОМУ
  Миколі Петровичу

  радникові дирекції Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України, докторові економічних наук, професорові, академікові Національної академії аграрних наук України

  за роботу “Розроблення і впровадження інноваційних технологій у діагностиці, лікуванні та прогнозуванні туберкульозу у цивільних і військових із зони Операції Об’єднаних Сил в умовах пандемії”:

  БУТОВУ
  Дмитру Олександровичу

  професорові кафедри фтизіатрії та пульмонології Харківського національного медичного університету, докторові медичних наук, професорові

  БУТОВІЙ
  Тетяні Сергіївні

  лікареві-пульмонологу комунального некомерційного підприємства Мереф’янської районної ради “Мереф’янська центральна районна лікарня”, кандидатові медичних наук

  ГРЕЧАНИКУ
  Леоніду Івановичу

  старшому ординаторові клініки туберкульозу Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь”, кандидатові медичних наук

  ГУМЕНЮКУ
  Миколі Івановичу

  провідному науковому співробітникові відділення технологій лікування неспецифічних захворювань легень державної установи “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології
  iм. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України”, докторові медичних наук, професорові

  КУЖКУ
  Михайлу Михайловичу

  провідному науковому співробітникові відділу хіміорезистентного туберкульозу державної установи “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології
  iм. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України”, докторові медичних наук, професорові

  за роботу “Розробка та впровадження комплексу інноваційних медико-біологічних технологій для індивідуалізованої оцінки ризику, ранньої діагностики та прогнозування онкологічної трансформації у постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції”:

  ГОЛЯРНИК
  Наталії Анатоліївні

  старшому науковому співробітникові лабораторії імуноцитології відділу клінічної імунології Інституту клінічної радіології державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, кандидатові біологічних наук

  ІЛЬЄНКО
  Ірині Миколаївні

  завідувачеві лабораторії імуноцитології відділу клінічної імунології Інституту клінічної радіології державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, докторові біологічних наук, старшому дослідникові

  КУРІННОМУ
  Денису Аркадійовичу

  виконуючому обов’язки завідувача відділу медичної генетики Інституту експериментальної радіології державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, кандидатові біологічних наук

  ПІЛІНСЬКІЙ
  Марії Андріївні

  головному науковому співробітникові лабораторії цитогенетики відділу медичної генетики Інституту експериментальної радіології державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, докторові медичних наук, професорові (посмертно)

  за роботу “Створення вітчизняного інноваційного комплексу з серійного виробництва та випробувань радіогідроакустичної системи на базі пасивних ненаправлених буїв РГБ-16В, шифр “Ятрань”:

  БІЛОУСУ
  Володимиру Васильовичу

  начальникові науково-дослідного відділу № 11 державного підприємства “Київський науково-дослідний інститут гідроприладів”, кандидатові технічних наук

  ДЕРЕПІ
  Анатолію Войтковичу

  провідному науковому співробітникові науково-дослідного відділу розвитку морських озброєнь Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, докторові технічних наук, професорові

  ДРОЗДЕНКУ
  Олександру Івановичу

  доцентові кафедри акустичних і мультимедійних електронних систем Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, кандидатові технічних наук, доцентові

  ДУДАРЕНКУ
  Володимиру Олександровичу

  старшому науковому співробітникові науково-дослідного відділу № 17 державного підприємства “Київський науково-дослідний інститут гідроприладів”

  КОРЖИКУ
  Олексію Володимировичу

  професорові кафедри акустичних і мультимедійних електронних систем Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, докторові технічних наук, професорові

  КОЦЮБІ
  Віталію Семеновичу

  начальникові науково-дослідного відділу № 17 державного підприємства “Київський науково-дослідний інститут гідроприладів”

  ЛЕЙКУ
  Олександру Григоровичу

  професорові кафедри акустичних і мультимедійних електронних систем Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, докторові технічних наук, професорові

  МЕЛЕНКУ
  Юрію Ярославовичу

  начальникові науково-дослідного відділу розвитку військово-морської техніки Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, кандидатові технічних наук, капітанові 1 рангу

  ПОЗДНЯКОВІЙ
  Ользі Миколаївні

  молодшому науковому співробітникові науково-дослідного відділу розвитку військово-морської техніки Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, кандидатові технічних наук, лейтенантові

  СМІДОВИЧ
  Ользі Володимирівні

  провідному інженерові науково-дослідного відділу № 11 державного підприємства “Київський науково-дослідний інститут гідроприладів”

  2. Установити, що у 2022 році розмір Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій становить 50 тис. гривень кожна.


                       Прем’єр-міністр України                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67