• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 30 грудня 2022 р. № 1493
  Київ
  Про проведення верифікації деяких реєстрових даних

  Відповідно до частини сьомої статті 34 Закону України “Про публічні електронні реєстри” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. З метою забезпечення цілісності, повноти, достовірності реєстрових даних провести верифікацію інформації про фізичних осіб на підставі даних, що обробляються в державних інформаційних ресурсах (далі — верифікація), а саме:

  Єдиному державному демографічному реєстрі;

  Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;

  Державному реєстрі актів цивільного стану громадян;

  реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

  Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

  відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби.

  2. Затвердити:

  перелік даних державних інформаційних ресурсів, за якими проводиться верифікація інформації про фізичних осіб на підставі даних, що обробляються в державних інформаційних ресурсах, згідно з додатком 1;

  етапи та строки проведення верифікації інформації про фізичних осіб на підставі даних, що обробляються в державних інформаційних ресурсах, згідно з додатком 2;

  перелік даних, які підлягають актуалізації за результатами проведення верифікації інформації про фізичних осіб на підставі даних, що обробляються в державних інформаційних ресурсах, згідно з додатком 3.

  3. Установити, що обмін інформацією здійснюється:

  під час проведення верифікації згідно з додатком 2 — відповідно до протоколів інформаційного обміну або окремих рішень між учасниками верифікації (до запровадження електронного сервісу верифікації інформації про фізичних осіб);

  з електронним сервісом верифікації інформації про фізичних осіб — засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” з використанням центральної підсистеми єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ.

  4. Держателям та адміністраторам державних інформаційних ресурсів, зазначених у пункті 1 цієї постанови:

  забезпечити проведення верифікації шляхом автоматизованого порівняння даних державних інформаційних ресурсів згідно з додатком 2;

  здійснити актуалізацію даних за результатами верифікації шляхом їх внесення автоматизованим способом до державних інформаційних ресурсів згідно з додатком 3.

  5. Державній міграційній службі:

  створити та забезпечити функціонування електронного сервісу верифікації інформації про фізичних осіб засобами Єдиного державного демографічного реєстру, який повинен забезпечити можливість проведення верифікації;

  забезпечити використання результатів верифікації для функціонування сервісу верифікації інформації про фізичних осіб;

  забезпечити функціонування сервісів автоматичної актуалізації інформації про фізичних осіб з Державним реєстром актів цивільного стану громадян та Державним реєстром фізичних осіб — платників податків.

  6. Держателям Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Державного реєстру фізичних осіб — платників податків забезпечити електронну інформаційну взаємодію з Єдиним державним демографічним реєстром для забезпечення автоматичної актуалізації інформації про фізичних осіб.

  7. Міністерству цифрової трансформації забезпечити координацію дій та надання методичної допомоги щодо виконання завдань, визначених у пунктах 4—6 цієї постанови.

  8. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1078 “Про реалізацію експериментального проекту верифікації даних про фізичних осіб, що обробляються в деяких національних електронних інформаційних ресурсах” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 7, ст. 303).


           Прем’єр-міністр України                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 49