• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 02 грудня 2020 р. № 1523-р
  Київ
  Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

  Присудити у 2020 році Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій:

  за роботу “Створення вітчизняного інноваційного комплексу з серійного виробництва та випробувань 30-мм автоматичних гармат”:

  КУЗЮ
  Ігорю Володимировичу

  завідувачеві кафедри механіки і автоматизації машинобудування Національного університету “Львівська політехніка”, докторові технічних наук, професорові

  КУЧИНСЬКОМУ
  Андрію Володимировичу

  начальникові науково-дослідного відділу проблем відновлення ресурсу та ремонту  озброєння та військової техніки на підприємствах промисловості Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові

  ЛАПИЦЬКОМУ
  Сергію Володимировичу

  головному науковому співробітникові групи головних наукових співробітників з керівництва наукових досліджень Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, докторові технічних наук, професорові

  МОЙСИНУ
  Василю Степановичу

  заступникові директора з виробництва державного підприємства “Львівський державний завод “ЛОРТА”

  ОЛІЯРНИКУ
  Богдану Олексійовичу


  головному конструкторові державного підприємства “Львівський державний завод “ЛОРТА”, докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові

  ПАВЛОВСЬКОМУ
  Ігорю Валентиновичу

  старшому науковому співробітникові науково-дослідного відділу розвитку засобів захисту та живучості озброєння та військової техніки Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, кандидатові технічних наук

  СМУЛЦІ
  Ігорю Степановичу

  начальникові конструкторсько-технологічного відділу державного підприємства “Львівський державний завод “ЛОРТА”

  ЧАУСУ
  Володимиру Михайловичу

  директорові державного підприємства “Львівський державний завод “ЛОРТА”

  ЧЕПКОВУ
  Ігорю Борисовичу

  начальникові Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, докторові технічних наук, професорові

  за роботу “Розроблення та впровадження у виробництво новітніх оптичних матеріалів та технологій прецизійного формоутворення та нанесення високофункціональних покриттів оптичних поверхонь для виготовлення високоточних приладів прицілювання, наведення та дистанційного зондування”:

  ГАЄВСЬКІЙ
  Людмилі Родіонівні

  заступникові начальника науково-виробничого технологічного комплексу казенного підприємства спеціального приладобудування “Арсенал”

  ГОРШТЕЙНУ
  Борису Аврамовичу

  начальникові лабораторії науково-виробничого технологічного комплексу  казенного підприємства спеціального приладобудування “Арсенал”  КОЛЕСНІЧЕНКУ
  Валерію Григоровичу

  молодшому науковому співробітникові відділу фізико-хімії і технології наноструктурної кераміки та нанокомпозитів Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Національної академії наук

  ЛИТВИНУ
  Петру Мар’яновичу

  старшому науковому співробітникові лабораторії електронно-зондових методів діагностики матеріалів та систем Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної академії наук, кандидатові фізико-математичних наук

  НЕЧАЮ
  Валерію Івановичу

  провідному конструкторові науково-виробничого технологічного комплексу казенного підприємства спеціального приладобудування “Арсенал”

  ОВЧАРУ
  Миколі Івановичу

  начальникові науково-виробничого технологічного комплексу казенного підприємства спеціального приладобудування “Арсенал”

  ПАНЧЕНКО
  Тетяні Володимирівні

  заступникові начальника відділу науково-виробничого технологічного комплексу  казенного підприємства спеціального приладобудування “Арсенал”

  ПОЗДНЯКОВУ
  Дмитру Вікторовичу

  начальникові відділу науково-виробничого технологічного комплексу казенного підприємства спеціального приладобудування “Арсенал”, кандидатові технічних наук

  РИБАКУ
  Владиславу Володимировичу

  заступникові директора — головного конструктора з наукової та науково-технічної роботи казенного підприємства спеціального приладобудування “Арсенал”

  РОДІЧЕВУ
  Юрію Михайловичу

  завідувачеві відділу міцності конструкцій з крихких матеріалів Інституту проблем міцності iменi Г. С. Писаренка Національної академії наук, кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові

  за роботу “Нові технології підготовки води для використання її сільським населенням та підприємствами агропромислового комплексу”:

  КОВАЛЬЧУКУ
  Віктору Анатолійовичу

  професорові кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи Національного університету водного господарства та природокористування, докторові технічних наук

  МАЦЕЛЮКУ
  Євгену Михайловичу

  завідувачеві лабораторії водопостачання і водовідведення Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук, кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові

  ПРОКОПОВУ
  В’ячеславу Олександровичу

  завідувачеві лабораторії гігієни природних, питних вод державної установи “Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України”, докторові медичних наук, професорові

  ХОМУТЕЦЬКІЙ
  Тетяні Петрівні

  професорові кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури, докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові

  ХОРУЖОМУ
  Петру Даниловичу

  головному науковому співробітникові лабораторії водопостачання і водовідведення Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук, докторові технічних наук, професорові

  ЧАРНОМУ
  Дмитру Володимировичу

  головному науковому співробітникові лабораторії водопостачання і водовідведення Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук, докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові


  за роботу “Розроблення і впровадження програмно-технічних засобів для діагностики хвороб серця і судин та контролю процесу реабілітації у клінічних та польових умовах”:

  БУДНИКУ
  Миколі Миколайовичу

  головному науковому співробітникові відділу сенсорних пристроїв, систем та технологій безконтактної діагностики Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук, докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові

  ГИБАЛУ
  Ростиславу Віталійовичу

  провідному хірургові Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь”, кандидатові медичних наук, полковникові медичної служби

  ДЕГТЯРУКУ
  Віктору Івановичу

  науковому співробітникові відділу перетворювачів форми інформації Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук

  ЛЕВШОВІЙ
  Зої Валеріївні

  начальникові відділення реанімації та інтенсивної терапії для терапевтичних хворих клініки кардіології Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь”, полковникові медичної служби

  ЛУТАЮ
  Михайлу Іларіоновичу

  заступникові директора з наукової роботи — завідувачеві відділу атеросклерозу та хронічної ішемічної хвороби серця державної установи “Національний науковий центр “Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска” Національної академії медичних наук, докторові медичних наук, професорові

  МЯСНИКОВУ
  Георгію Вікторовичу

  заступникові начальника Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь” — головному терапевтові Міністерства оборони, докторові медичних наук, полковникові медичної служби

  ПРІМІНУ
  Михайлу Андрійовичу

  завідувачеві відділу сенсорних пристроїв, систем та технологій безконтактної діагностики Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук, докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові

  СТЕБЛЮКУ
  Всеволоду Володимировичу

  генеральному директорові директорату реабілітації, медичного забезпечення та соціальної реадаптації Міністерства у справах ветеранів, докторові медичних наук, професорові, полковникові медичної служби

  СОФІЄНКУ
  Сергію Валерійовичу

  начальникові відділення функціональної діагностики клініки кардіології Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь”, полковникові медичної служби

  ЧАЙКОВСЬКОМУ
  Іллі Анатолійовичу

  провідному науковому співробітникові відділу сенсорних пристроїв, систем та технологій безконтактної діагностики Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук, кандидатові медичних наук, старшому науковому співробітникові

  за роботу “Сучасні методи діагностики та лікування радіаційно індукованого раку щитоподібної залози (наслідки аварії на Чорнобильській АЕС)”:

  БОГДАНОВІЙ
  Тетяні Іванівні

  завідувачеві лабораторії морфології ендокринної системи державної установи “Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України”, докторові біологічних наук, професорові


  БОЛГОВУ
  Михайлу Юрійовичу

  провідному науковому співробітникові відділу хірургії ендокринних залоз державної установи “Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України”, докторові медичних наук, старшому науковому співробітникові

  ГУЛЕВАТОМУ
  Сергію Васильовичу

  завідувачеві відділу радіонуклідної діагностики та терапії радіо-фармацевтичними препаратами державної установи “Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України”

  ЗЕЛІНСЬКІЙ
  Ганні Володимирівні

  старшому науковому співробітникові лабораторії ультразвукової та функціональної діагностики державної установи “Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України”, кандидатові медичних наук

  ЗУРНАДЖИ
  Людмилі Юліївні

  старшому науковому співробітникові лабораторії морфології ендокринної системи державної установи “Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України”, кандидатові медичних наук

  КВАЧЕНЮКУ
  Андрію Миколайовичу

  заступникові директора з наукової роботи клініки державної установи “Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України”, докторові медичних наук, професорові

  КОВАЛЕНКУ
  Андрію Євгеновичу

  завідувачеві відділу хірургії ендокринних залоз державної установи “Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України”, докторові медичних наук, професорові

  ЛЮТКЕВИЧУ
  Олександру Валерійовичу

  старшому науковому співробітникові відділу хірургії ендокринних залоз державної установи “Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України”, кандидатові медичних наук

  ОМЕЛЬЧУКУ
  Олексію Вікторовичу

  старшому науковому співробітникові відділу хірургії ендокринних залоз державної установи “Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України”, кандидатові медичних наук

  ТРОНЬКУ
  Миколі Дмитровичу

  завідувачеві відділу фундаментальних і прикладних проблем ендокринології, директорові державної установи “Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України”, академікові Національної академії медичних наук, членові-кореспондентові Національної академії наук, докторові медичних наук, професорові

  2. Установити, що у 2020 році розмір Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій становить 200 тис. гривень кожна.


          Прем’єр-міністр України                                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67