• In English
 • Урядом прийнято рішення про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій пʼятьом проектам. Зазначена Премія присуджується щороку до Дня науки, який у 2019 році відзначатиметься 18 травня, за особливі досягнення в розробленні і впровадженні інноваційних технологій у виробництво та виведення на ринок вітчизняної інноваційної продукції.

  У 2019 році розмір кожної Премії становить 200 тис. гривень.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 24 квітня 2019 р. № 294-р
  Київ
  Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

  1. Присудити у 2019 році Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій:

  за роботу “Розробка та впровадження інноваційних малоінвазивних технологій лікування вогнепальних переломів кісток кінцівок та ортопедичної патології”:

  БОРЗИХ
  Олександру Володимировичу

  лікареві ортопедові-травматологові травматологічного відділення клініки ушкоджень Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь”, докторові медичних наук, професорові

  БУР’ЯНОВУ
  Олександру Анатолійовичу

  завідувачеві кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, докторові медичних наук, професорові

  ГАЙКУ
  Георгію Васильовичу

  директорові державної установи “Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України”, академікові Національної академії медичних наук, докторові медичних наук, професорові

  ГЕРАСИМЕНКУ
  Сергію Івановичу

  головному лікареві державної установи “Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України”, докторові медичних наук, професорові

  КОСТЮКУ

  Анатолію Никифоровичу  


  лікареві ортопедові-травматологові консультативно-поліклінічного відділення державної установи “Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України”, кандидатові медичний наук

  ЛЯБАХУ

  Андрію Петровичу

  завідувачеві відділу патології стопи та складного протезування державної установи “Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України”, докторові медичних наук, професорові

  ПОЛУЛЯХУ

  Михайлу Васильовичу

  головному науковому співробітникові відділу захворювань суглобів у дорослих державної установи “Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України”, докторові медичних наук, професорові

  ПРОЦЕНКУ

  Володимиру Вікторовичу

  провідному науковому співробітникові відділу патології стопи та складного протезування державної установи “Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України”, докторові медичних наук, професорові

  САВЦІ

  Ігорю Станіславовичу

  начальникові клініки ушкоджень Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь” — головному травматологові Міністерства оборони, докторові медичних наук

  СТРАФУНУ

  Сергію Семеновичу

  заступникові директора з наукової роботи державної установи “Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України”, членові-кореспондентові Національної академії медичних наук, докторові медичних наук, професорові

  за роботу “Розробка та впровадження інноваційної технології виробництва екологічно чистих агроефективних мінеральних добрив на базі нових видів фосфатної сировини”:

  АСТРЕЛІНУ
  Ігорю Михайловичу

  деканові хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, докторові технічних наук, професорові

  ВАКАЛУ
  Сергію Васильовичу

  директорові Науково-дослідного інституту мінеральних добрив і пігментів Сумського державного університету, докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові

  ВОЛКОВУ
  Володимиру Миколайовичу

  виконавчому директорові публічного акціонерного товариства “Сумихімпром”

  ДУДЦІ
  Володимиру Олексійовичу

  провідному інженерові-технологові виробничо-технічного відділу публічного акціонерного товариства “Сумихімпром”

  КАРПОВИЧУ
  Едуарду Олександровичу

  начальникові відділу мінеральних добрив і фосфорної кислоти, кандидатові технічних наук (посмертно)

  МАКСИМЕНКУ
  Богдану Олександровичу

  заступникові директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту мінеральних добрив і пігментів Сумського державного університету, кандидатові технічних наук

  ПЛЯЦУКУ
  Леоніду Дмитровичу

  завідувачеві кафедри прикладної екології Сумського державного університету, докторові технічних наук, професорові

  СКОПУ
  Сергію Володимировичу

  провідному інженерові-технологові виробничо-технічного відділу публічного акціонерного товариства “Сумихімпром”

  ШКАРУПІ
  Сергію Петровичу

  заступникові начальника виробничо-технічного відділу публічного акціонерного товариства “Сумихімпром”

  ЩІПАНОВСЬКОМУ
  Олександру Олексійовичу

  заступникові генерального директора з науково-технічної роботи товариства з обмеженою відповідальністю “Агропромислова компанія “Беста”, кандидатові технічних наук

  за роботу “Створення та впровадження інноваційних технологій виготовлення крупногабаритних редукторів важкого машинобудування”:

  АНТОНЮКУ
  Віктору Степановичу

  професорові кафедри виробництва приладів Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, докторові технічних наук, професорові

  ВАСИЛЬЧЕНКО
  Яні Василівні

  завідувачеві кафедри комп’ютеризованих мехатронних систем, інструментів та технологій Донбаської державної машинобудівної академії, докторові технічних наук, доцентові

  ВОЛОШИНУ
  Олексію Івановичу

  головному інженерові приватного акціонерного товариства “Новокраматорський машинобудівний завод”

  ІВАНОВУ
  Сергію Олександровичу

  головному технологові приватного акціонерного товариства “Новокраматорський машинобудівний завод”

  КЛИМЕНКУ
  Сергію Анатолійовичу

  заступникові директора з наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів
  імені В. М. Бакуля Національної академії наук, докторові технічних наук, професорові

  КЛОЧКУ
  Олександру Олександровичу

  професорові кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, докторові технічних наук, професорові

  КОВАЛЬОВУ
  Віктору Дмитровичу

  ректорові Донбаської державної машинобудівної академії, докторові технічних наук, професорові

  РЯБЧЕНКУ
  Сергію Васильовичу

  старшому науковому співробітникові відділу технології формування структурованих інструментальних композитів Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля Національної академії наук, кандидатові технічних наук

  СТАТКЕВИЧУ
  Олексію Вікторовичу

  заступникові головного інженера приватного акціонерного товариства “Новокраматорський машинобудівний завод”

  за роботу “Створення комплексу з виробництва зарядів вітчизняного твердого палива та експериментального відпрацювання ракетних двигунів”:

  БАЛІЦЬКОМУ
  Івану Петровичу

  провідному фахівцеві державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне” ім. М. К. Янгеля”

  КИРИЧЕНКУ
  Анатолію Семеновичу

  головному конструкторові і начальникові конструкторського бюро державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне” ім. М. К. Янгеля”

  КОВАЛЮ
  Григорію Васильовичу

  провідному інженерові-технологові Павлоградського механічного заводу державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова”

  ЛОСЮ
  Сергію Івановичу

  провідному інженерові державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне” ім. М. К. Янгеля”

  МАЙОРСЬКІЙ
  Тетяні Олексіївні

  заступникові начальника лабораторного комплексу з продукції спецхімії лабораторного комплексу наукових, виробничих випробувань та сертифікації високоенергетичних матеріалів і продукції спецхімії дослідницького блоку Науково-дослідного інституту високоенергетичних матеріалів державного підприємства “Науково-виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний завод”

  МАЩЕНКУ
  Олександру Миколайовичу

  першому заступникові генерального конструктора — генерального директора з організаційно-технічних питань державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне”
  ім. М. К. Янгеля”

  ПОЗДНЯКОВУ
  Дмитру Олеговичу

  заступникові генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне”
  ім. М. К. Янгеля”

  РОГУЛІНУ
  Віктору Валерійовичу

  заступникові головного конструктора і начальника конструкторського бюро державного підприємства “Конструкторське бюро “Південне”
  ім. М. К. Янгеля”

  СУШКУ
  Олександру Леонідовичу

  провідному інженерові-конструкторові державного підприємства “Науково-виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний завод”

  ТИХОМУ
  Анатолію Івановичу

  головному інженерові Павлоградського механічного заводу державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова”

  за роботу “Інноваційна технологія та устаткування для вирощування супервеликих монокристалів тугоплавких металів (вольфраму і молібдену)”:

  БУРНАШЕВУ
  Віталію Рафатовичу

  старшому науковому співробітникові відділу № 20 Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук, кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові

  ГНІЗДИЛУ
  Олександру Миколайовичу

  науковому співробітникові відділу № 20 Інституту електрозварювання
  імені Є. О. Патона Національної академії наук

  ГРИГОРЕНКУ
  Георгію Михайловичу

  завідувачеві відділу № 22 Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук, академікові Національної академії наук, докторові технічних наук, професорові

  ЖОЛУДЮ
  Василю Васильовичу

  науковому співробітникові відділу № 50 Інституту металофізики
  імені Г. В. Курдюмова Національної академії наук

  НИКИТЕНКУ
  Юрію Олександровичу

  старшому науковому співробітникові відділу № 20 Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук, кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові

  ПОМАРІНУ
  Юрію Михайловичу

  провідному науковому співробітникові відділу № 22 Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук, докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові (посмертно)

  ШАПОВАЛОВУ
  Віктору Олександровичу

  завідувачеві відділу № 20 Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук, членові-кореспондентові Національної академії наук, докторові технічних наук, професорові

  ШЕЙКУ
  Івану Васильовичу

  провідному науковому співробітникові відділу № 20 Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук, докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові

  ЯКУШІ
  Володимиру Вікторовичу


  старшому науковому співробітникові відділу № 20 Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук, кандидатові технічних наук

  2. Установити, що у 2019 році розмір Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій становить 200 тис. гривень кожна.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67