• In English
 • Урядом прийнято рішення про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій таким роботам:

  “Розробка та впровадження інноваційних медико-біофізичних технологій радіаційної безпеки персоналу, який виконує роботи з перетворення об’єкту “Укриття” Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему”;

  “Розробка і впровадження новітніх молекулярно-генетичних технологій діагностики онкогематологічних захворювань у населення України в післячорнобильський період”;

  “Біологізація землеробства” якість і безпека продукції АПК”;

  “Розробка та впровадження інноваційних ресурсозберігаючих та імпортозамісних технологій харчових продуктів в структурі продовольчої безпеки України”;

  “Створення і застосування безпілотних авіаційних комплексів класу міні та впровадження інноваційних технологій їх виробництва”.

  Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій присуджується щороку до Дня науки, який відзначатиметься 19 травня, за особливі досягнення у розробленні і впровадженні інноваційних технологій у виробництво та виведення на ринок вітчизняної інноваційної продукції.

  У 2018 році розмір кожної Премії становить 200 тис. гривень.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 10 травня 2018 р. № 289-р
  Київ
  Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

  1. Присудити у 2018 році Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій:

  за роботу “Розробка та впровадження інноваційних медико-біофізичних технологій радіаційної безпеки персоналу, який виконує роботи з перетворення об’єкта “Укриття” Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему”:

  БАЗИЦІ
  Димитрію Анатолійовичу

  генеральному директорові державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, академікові Національної академії медичних наук, докторові медичних наук, професорові

  БЕБЕШКУ
  Володимиру Григоровичу

  радникові генерального директора державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної
  академії медичних наук України”,
  членові-кореспондентові Національної академії медичних наук, докторові медичних наук, професорові

  ГРАМОТКІНУ
  Ігорю Івановичу

  генеральному директорові державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”

  ЛІХТАРЬОВУ
  Іллі Ароновичу   

  завідувачеві відділу дозиметрії та радіаційної гігієни Інституту радіаційної гігієни та епідеміології державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, докторові фізико-математичних наук, професорові (посмертно)

  ЛОГАНОВСЬКОМУ
  Костянтину Миколайовичу

  завідувачеві відділу радіаційної психоневрології Інституту клінічної радіології державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”

  ЛЯШЕНКО
  Людмилі Олександрівні

  заступникові генерального директора з науково-організаційної роботи та перспективного розвитку державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, кандидатові біологічних наук

  НЕЧАЄВУ
  Станіславу Юрійовичу

  завідувачеві лабораторії радіаційної гігієни та моніторингу відділу дозиметрії та радіаційної гігієни Інституту радіаційної гігієни та епідеміології державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, кандидатові медичних наук, старшому науковому співробітникові 

  НОВІКОВУ
  Олександру Євгеновичу 

  заступникові директора технічного (з безпеки) державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”

  СУШКУ
  Віктору Олександровичу

  першому заступникові генерального директора з наукової роботи державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, докторові медичних наук, професорові

  ШИЛЕНКУ
  Віктору Миколайовичу

  начальникові державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина № 5 Міністерства охорони здоров’я України”, кандидатові медичних наук

  за роботу “Розробка і впровадження новітніх молекулярно-генетичних технологій діагностики онкогематологічних захворювань у населення України в післячорнобильський період”:

  ГЛУЗМАНУ
  Данилу Фішелевичу

  завідувачеві відділу онкогематології Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького Національної академії наук, докторові медичних наук, професорові

  ДИБКОВУ
  Михайлу Васильовичу

  науковому співробітникові відділу молекулярної генетики Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук, кандидатові біологічних наук

  ЗАВЕЛЕВИЧУ
  Михайлу Петровичу

  науковому співробітникові відділу онкогематології Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені
  Р. Є. Кавецького Національної академії наук, кандидатові біологічних наук

  ІВАНІВСЬКІЙ
  Тетяні Степанівні

  науковому співробітникові відділу онкогематології Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені
  Р. Є. Кавецького Національної академії наук, кандидатові біологічних наук

  КОВАЛЬ
  Стеллі Володимирівні

  старшому науковому співробітникові відділу онкогематології Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені
  Р. Є. Кавецького Національної академії наук, кандидатові біологічних наук

  СКЛЯРЕНКО
  Лілії Михайлівні

  старшому науковому співробітникові відділу онкогематології Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені
  Р. Є. Кавецького Національної академії наук, докторові медичних наук, старшому науковому співробітникові

  ТЕЛЕГЄЄВУ
  Геннадію Дмитровичу

  завідувачеві відділу молекулярної генетики Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук, докторові біологічних наук, старшому науковому співробітникові

  ФІЛЬЧЕНКОВУ
  Олексію Олексійовичу 

  науковому співробітникові відділу онкогематології Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені
  Р. Є. Кавецького Національної академії наук, кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові

  ШВАЧКО
  Людмилі Павлівні

  науковому співробітникові відділу молекулярної генетики Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук, кандидатові біологічних наук

  за роботу “Біологізація землеробства — якість і безпека продукції АПК”:

  ЗАРИШНЯКУ
  Анатолію Семеновичу

  віце-президентові — головному вченому секретареві Національної академії аграрних наук, академікові Національної академії аграрних наук, докторові сільськогосподарських наук, професорові
  ПАТИЦІ
  Миколі Володимировичу

  завідувачеві кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Національного університету біоресурсів і природокористування, членові-кореспондентові Національної академії аграрних наук, докторові сільськогосподарських наук, професорові

  ТАНЧИКУ
  Семену Петровичу

  завідувачеві кафедри землеробства та
  гербології Національного університету біоресурсів і природокористування, членові-кореспондентові Національної академії аграрних наук, докторові сільськогосподарських наук, професорові

  ЦЕНТИЛУ
  Леоніду Васильовичу

  директорові ТОВ “Агрофірма Колос”, кандидатові сільськогосподарських наук

  за роботу “Розробка та впровадження інноваційних ресурсозберігаючих та імпортозамісних технологій харчових продуктів в структурі продовольчої безпеки України”:

  МАЗАРАКІ
  Анатолію Антоновичу

  ректорові Київського національного торговельно-економічного університету, докторові економічних наук, професорові

  ПАСІЧНОМУ
  Василю Миколайовичу

  професорові кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Навчально-наукового інституту харчових технологій Національного університету харчових технологій, докторові технічних наук, професорові

  ПІДДУБНОМУ
  Володимиру Антоновичу

  професорові кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету, докторові технічних наук, професорові

  ПРИТУЛЬСЬКІЙ
  Наталії Володимирівні

  першому проректорові з науково-педагогічної роботи Київського національного торговельно-економічного університету, докторові технічних наук, професорові

  СІМАХІНІЙ
  Галині Олександрівні

  завідувачеві кафедри технології оздоровчих продуктів Навчально-наукового інституту харчових технологій Національного університету харчових технологій, докторові технічних наук, професорові

  УКРАЇНЦЮ
  Анатолію Івановичу

  ректорові Національного університету харчових технологій, докторові технічних наук, професорові
  ХАРЕБІ
  Володимиру Васильовичу

  заступникові академіка-секретаря Відділення аграрної економіки і продовольства апарату президії Національної академії аграрних наук, докторові сільськогосподарських наук, професорові

  ШЕВЧЕНКУ
  Олександру Юхимовичу

  проректорові з наукової роботи Національного університету харчових технологій, докторові технічних наук, професорові

  ШИЯНУ
  Петру Леонідовичу

  заступникові директора з наукової та патентно-ліцензійної роботи Навчально-наукового інституту харчових технологій Національного університету харчових технологій, докторові технічних наук, професорові

  за роботу “Створення і застосування безпілотних авіаційних комплексів класу міні та впровадження інноваційних технологій їх виробництва”:

  В’ЮННИКУ
  Артему Андрійовичу

  директорові ТОВ “Науково-виробниче підприємство “Атлон Авіа”

  ГОГІНУ
  Олексію Михайловичу

  головному інженерові ТОВ “Науково-виробниче підприємство “Атлон Авіа”

  ГУСАКУ
  Юрію Аркадійовичу

  начальникові Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил, докторові військових наук, старшому науковому співробітникові, полковникові

  ІЛЬЧЕНКУ
  Михайлу Юхимовичу

  проректорові з наукової роботи
  Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, академікові Національної академії наук, докторові технічних наук, професорові

  КАРНАУШЕНКУ
  Роману Володимировичу

  асистентові Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

  МЕЛЬНИЧЕНКУ
  Павлу Вікторовичу

  головному конструкторові ТОВ “Науково-виробниче підприємство “Атлон Авіа”

  ПЕТРЕНКУ
  Миколі Миколайовичу

  радникові ректора Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, кандидатові економічних наук, доцентові

  ПРИСЯЖНЮКУ
  Олегу Арсенійовичу

  директорові Науково-технічного центру ВАТ “Меридіан” імені С. П. Корольова

  ПРОЦЕНКУ
  В’ячеславу Олександровичу

  голові правління ВАТ “Меридіан” імені
  С. П. Корольова, кандидатові технічних наук

  ТИЧИНСЬКОМУ
  Костянтину Олексійовичу

  директорові з досліджень і розробок ТОВ “Науково-виробниче підприємство “Атлон Авіа”

  2. Установити, що у 2018 році розмір Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій становить 200 тис. гривень кожна.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67