• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 20 серпня 2021 р. № 909
  Київ
  Про порядок проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу в електронній торговій системі

  Відповідно до абзацу третього частини третьої статті 6, абзацу шостого частини першої статті 10, абзацу восьмого частини першої статті 11, абзацу третього частини п’ятої статті 13, частини шостої статті 14, частини шостої статті 16, абзацу другого частини сьомої статті 17 та частини шостої статті 18 Закону України “Про концесію” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу в електронній торговій системі (далі — Порядок), що додається.

  2. Визначити відповідальним за забезпечення функціонування електронної торгової системи — адміністратором електронної торгової системи (далі — адміністратор):

  1) державне підприємство “Прозорро.Продажі” — для проведення концесійного конкурсу без проведення попереднього відбору (прекваліфікації) щодо проектів, що здійснюються на умовах концесії, вартість яких, визначена в техніко-економічному обґрунтуванні здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії, становить менше ніж 250 000 000 гривень, і для публікації документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна;

  2) державне підприємство “Прозорро” — для проведення концесійного конкурсу, конкурентного діалогу щодо проектів, вартість яких, визначена в техніко-економічному обґрунтуванні здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії, дорівнює або перевищує 250 000 000 гривень, і щодо проектів з проведенням попереднього відбору (прекваліфікації) незалежно від їх вартості.

  3. Установити, що:

  1) до 1 січня 2023 р. за рішенням концесієдавця проведення концесійного конкурсу, конкурентного діалогу, публікація документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію, можуть здійснюватися з використанням електронної торгової системи відповідно до Порядку;

  2) з 1 січня 2023 року проведення усіх концесійних конкурсів, конкурентного діалогу, публікації документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію, здійснюється виключно з використанням електронної торгової системи відповідно до Порядку;

  3) завершення концесійних конкурсів, конкурентного діалогу, процедур прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію, розпочатих до дня початку функціонування електронної торгової системи, та укладення концесійних договорів за результатами їх проведення здійснюються з використанням процедури, за якою вони розпочаті;

  4) до концесійних договорів, укладених за результатами концесійного конкурсу, конкурентного діалогу, процедур прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію, розпочатих до набрання чинності цією постановою, застосовуються положення щодо опублікування укладеного концесійного договору в електронній торговій системі, передбачені Порядком;

  5) до появи відповідної технічної можливості в електронній торговій системі Порядок застосовується з урахуванням таких особливостей:

  в частині використання електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, нерезидентом — шляхом надання довіреності (доручення) резиденту на створення та подання документів та даних, вчинення інших дій від імені нерезидента в електронній торговій системі з урахуванням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги”;

  в частині підписання договору про конфіденційність наданої інформації з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, — шляхом завантаження в електронну торгову систему електронної копії оригіналу (фотокопії) договору про конфіденційність наданої інформації у паперовій формі;

  в частині розміщення інформації у віртуальній кімнаті в даних електронної торгової системи — шляхом розміщення інформації на захищеному відповідно до законодавства інтернет-ресурсі, посилання на який обов’язково розміщується в електронній торговій системі.

  Адміністратор повідомляє про появу технічної можливості в електронній торговій системі шляхом оприлюднення відповідної інформації на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на власному веб-сайті відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, але не пізніше 1 січня 2023 року.

  4. Внести зміну до пункту 8 Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 “Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1168; 2020 р., № 35, ст. 1166), доповнивши його після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:

  “вартість проекту;”.

  У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — двадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим — двадцять першим.

  5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1210 “Деякі питання використання електронної торгової системи для проведення концесійних конкурсів” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 101, ст. 3271).

  Прем’єр-міністр України                                          Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 25