• In English
 • Урядом покладено спеціальний обов’язок на Національну акціонерну компанію “Нафтогаз України” з постачання природного газу на об’єкти генерації теплової енергії, які перебувають в управлінні Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

  Зокрема, до таких об’єктів належать розташовані у Львівській області Новороздільська ТЕЦ та Новояворівська ТЕЦ, що виробляють теплову енергію для потреб населення, цілісні майнові комплекси яких у червні 2018 р. за рішенням суду передано в управління Агентству.

  Визначено умови та порядок здійснення спеціального обов’язку для належного забезпечення роботи зазначених об’єктів генерації теплової енергії.

  Рішення прийняте з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 10 жовтня 2018 р. № 834
  Київ
  Про покладення спеціального обов’язку для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу

  Відповідно до статті 11 Закону України “Про ринок природного газу” Кабінет Міністрів України постановляє: 

  1. Покласти на публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі — Компанія) обов’язок постачати природний газ на об’єкти, на яких здійснюється виробництво теплової енергії (в тому числі ті, що використовують природний газ для виробництва електричної енергії), майно яких арештовано у кримінальному провадженні та передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, як єдині майнові комплекси (далі — об’єкти, на яких здійснюється виробництво теплової енергії) на період здійснення зазначеним Агентством заходів з управління відповідно до розділу III Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” на умовах та у порядку, що визначені цією постановою.

  2. Обов’язок, передбачений пунктом 1 цієї постанови, виконується Компанією на підставі договору постачання природного газу, укладеного між Компанією та суб’єктом господарювання, залученим Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, до управління майном об’єкта, на якому здійснюється виробництво теплової енергії, відповідно до статті 21 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” (далі — управитель), що враховує положення Примірного договору про постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 р. № 357 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 46, ст. 1666), та принцип недискримінації.

  Ціна природного газу, який постачається відповідно до пункту 1 цієї постанови, визначається згідно з пунктом 13 Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 29, ст. 847), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2018 р. № 781, з урахуванням диференціації обсягів природного газу, що використовуються для виробництва теплової енергії з метою надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню, та обсягів природного газу, що використовуються для виробництва електричної енергії. 

  У разі існування за об’єктом, на якому здійснюється виробництво теплової енергії, боргових зобов’язань перед Компанією з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання, що виникли до дати прийняття об’єкта, на якому здійснюється виробництво теплової енергії, в управління управителем, погашення зазначених боргових зобов’язань здійснюється управителем за рахунок коштів, одержаних від погашення дебіторської заборгованості, що належала власнику (користувачу) майна об’єкта, на якому здійснюється виробництво теплової енергії, на дату прийняття такого об’єкта в управління управителем.

  3. Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, забезпечити контроль за ефективністю управління активами у вигляді майна об’єктів, на яких здійснюється виробництво теплової енергії, в частині цільового використання природного газу. 

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 37