• In English
 • Здійснено перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених у межах загального обсягу видатків Міністерству екології і природних ресурсів, з метою збереження національних культурних, історичних та архівних цінностей уражених Чорнобильською катастрофою територій.

  Прийняття акта дозволить вирішити проблему дефіциту коштів на виконання завдань і функцій, покладених на Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, для здійснення заходів зі збереження врятованого музейно-архівного фонду етнокультурної спадщини Полісся.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 12 грудня 2018 р. № 984-р
  Київ
  Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству екології та природних ресурсів на 2018 рік

  1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству екології та природних ресурсів на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом:

  1) зменшення обсягу видатків за програмою 2408110 “Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення” на 743,3 тис. гривень (з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 743,3 тис. гривень);

  2) збільшення обсягу видатків за програмою 2408080 “Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи” на суму 743,3 тис. гривень (з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 239,2 тис. гривень).

  2. Забезпечити:

    Міністерству екології та природних ресурсів — погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

    Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 75