• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 18 червня 2024 р. № 555-р
  Київ
  Про підготовку та забезпечення участі національної збірної команди України у 2025 році в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”

  1. Утворити робочу групу з організації та забезпечення підготовки національної збірної команди України для участі у 2025 році в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених” у складі згідно з додатком. 

  Надати керівнику робочої групи право затверджувати її персональний склад і вносити в разі потреби до нього зміни.

  2. Затвердити план заходів з організації та забезпечення підготовки національної збірної команди України та її участі у 2025 році в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених” (далі — план заходів), що додається.

  3. Визначити Міністерство у справах ветеранів відповідальним за підготовку національної збірної команди України, забезпечення її участі у 2025 році разом із національною делегацією в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”.

  4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям), відповідальним за виконання плану заходів, забезпечити:

  1) належну організацію заходів з відбору та комплектування національної збірної команди України з числа військовослужбовців, поліцейських, осіб, звільнених з військової служби, служби у правоохоронних органах, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни та отримали поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки  і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

  2) належну організацію та підготовку національної збірної команди України та її участь у 2025 році в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”;

  3) виконання плану заходів у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, юридичних та фізичних осіб.

  5. Обласним та Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям):

  1) забезпечити створення умов для здійснення заходів із фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій, передбачити необхідні заходи у відповідних календарних планах фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

  2) надавати підтримку в проведенні регіональних та національних етапів відбору кандидатів до національної збірної команди України для її участі в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”, а також супроводженні їх членами сімей або іншими особами під час проведення навчально-тренувальних зборів та всеукраїнських спортивних змагань.

      

           Прем’єр-міністр України                                    Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73