• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 15 листопада 2019 р. № 1110-р
  Київ
  Про перерозподіл та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році

  1. Відповідно до статті 20 Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити у 2019 році перерозподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, розподіл резерву коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та нерозподілених видатків медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно з додатком.

  2. Забезпечити Міністерству фінансів внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

  3. Обласним та Київській міській державним адміністраціям:

  1) розподілити у тижневий строк обсяг видатків медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбачених у додатку, насамперед на оплату праці з нарахуваннями, на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад;

  2) вжити заходів з метою недопущення до кінця року утворення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів охорони здоров’я.

  4. Взяти до відома, що:

  1) в адміністративно-територіальних одиницях, закладами охорони здоров’я яких допущена заборгованість з виплати заробітної плати, строк виплати якої закінчився, медична субвенція спрямовується насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;

  2) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників закладів охорони здоров’я зазначених адміністративно-територіальних одиниць, а також незахищені видатки здійснюються виключно після погашення заборгованості з виплати заробітної плати, строк виплати якої закінчився;

  3) розпорядники бюджетних коштів до погашення такої заборгованості не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за видатками, пов’язаними із стимулюванням, преміюванням працівників, та за іншими незахищеними видатками.

         Прем’єр-міністр України                                 О. ГОНЧАРУК

  Інд. 73