• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 27 листопада 2019 р. № 1109-р
  Київ
  Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік

  1. Відповідно до частини восьмої статті 23 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом:

  зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201030 “Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення” на 13 000 тис. гривень;

  зменшення обсягу видатків за програмою 2201170 “Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів, забезпечення діяльності експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій” на 165 654 тис. гривень (у тому числі видатки споживання — 18 221,8 тис. гривень (з них на комунальні послуги та енергоносії — 509,1 тис. гривень), видатки розвитку — 147 432,2 тис. гривень), з яких 143 150 тис. гривень згідно з додатком 1;

  зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201180 “Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу “Учитель року” на 1 976,1 тис. гривень;

  зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201190 “Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів” на 286 000 тис. гривень;

  зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201210 “Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти” на 33 838,7 тис. гривень;

  зменшення обсягу видатків за програмою 2211230 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” на 151 637,5 тис. гривень (у тому числі видатки споживання — 149 326,3 тис. гривень, видатки розвитку — 2 311,2 тис. гривень) згідно з додатком 2;

  зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 2211250 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти” на 149 517,7 тис. гривень згідно з додатком 2;

  збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 2211190 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” на 801 624 тис. гривень згідно з додатком 2.

  2. Установити, що:

  1) використання освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями здійснюється за погодженням з Міністерством освіти і науки;

  2) особливості використання освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями, критерії розподілу коштів між місцевими бюджетами, порядок та умови погодження Міністерством освіти і науки пропозицій обласних, Київської міської держадміністрацій щодо використання субвенції затверджуються Міністерством освіти і науки за погодженням з Міністерством фінансів;

  3) у разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів під час придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій видатки розвитку, визначені розподілом освітньої субвенції, можуть спрямовуватися на видатки споживання;

  4) бюджетні кошти, передбачені додатком 2 до цього розпорядження на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями, зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються в наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції.

  3. Обласним, Київській міській держадміністраціям:

  здійснити придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій шляхом централізованої закупівлі;

  забезпечити постачання зазначеного обладнання і STEM-лабораторій до закладів загальної середньої освіти;

  подавати щомісяця до 10 числа Міністерству освіти і науки інформацію про використання обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

  4. Міністерству освіти і науки в місячний строк затвердити типовий перелік навчально-методичного забезпечення, засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій.

  5. Забезпечити:

  1) Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

  2) Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

          Прем’єр-міністр України                                 О. ГОНЧАРУК

  Інд. 73