• In English
 • Уряд ухвалив рішення щодо перерозподілу деяких видатків загального фонду державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 рік.

  Реалізація акта забезпечить спрямування коштів для фінансового забезпечення вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, що входять без статусу окремої юридичної особи до складу вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації державної власності, що належать до сфери управління МОН, з метою виконання такими закладами статутних повноважень щодо підготовки за державним замовленням молодших спеціалістів.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 05 вересня 2018 р. № 624-р
  Київ
  Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 рік

  1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом:

  зменшення їх обсягу за програмою 2201170 “Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів” на 6 993,8 тис. гривень;

  зменшення їх обсягу за програмою 2201210 “Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти” на 36 850 тис. гривень;

  зменшення їх обсягу за рахунок нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, за програмою 2211190 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” на 440 973,8 тис. гривень;

  збільшення їх обсягу за програмою 2201160 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики” на 484 817,6 тис. гривень.

  2. Забезпечити:

  Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

  Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

         Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73