• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 21 грудня 2020 р. № 1598-р
  Київ
  Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2020 рік

  1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом:

  1) зменшення обсягу видатків споживання за програмою 3504040 “Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою” на суму 150 000 тис. гривень;

  2) збільшення обсягу видатків споживання за програмою 3504030 “Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб” на суму 150 000 тис. гривень.

  2. Міністерству фінансів забезпечити:

  погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

  внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

          Прем’єр-міністр України                                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67