• In English
 • Уряд здійснив перерозподіл деяких видатків загального фонду державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки України на 2018 рік.

  Зокрема, збільшено обсяги видатків споживання на підготовку кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики.

  Це дозволить збільшити фінансування вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації без статусу окремої юридичної особи, які входять до складу вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації державної форми власності, що належать до сфери управління МОН.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 21 листопада 2018 р. № 872-р
  Київ
  Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 рік

  1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом:

  1) зменшення їх обсягу за програмами:

  2201020 “Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” на 2 185,1 тис. гривень (з них оплата праці — 904,3 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 129 тис. гривень);

  2201130 “Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти” на 1 714,1 тис. гривень (з них оплата праці — 864,8 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 650 тис. гривень);

  2201170 “Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів” на 57 386 тис. гривень (з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 360 тис. гривень);

  2201180 “Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу “Учитель року” на 730 тис. гривень;

  2201250 “Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів” на 4513 тис. гривень;

  2) збільшення їх обсягу за програмою 2201160 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики” на 66 528,2 тис. гривень.

  2. Забезпечити:

  Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

  Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73