• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 09 вересня 2020 р. № 794
  Київ
  Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2020 рік, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

  Відповідно до частини восьмої статті 23 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання у сумі 325 703,8 тис. гривень шляхом:

  зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою 2308060 “Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення” у сумі 325 703,8 тис. гривень;

  збільшення обсягу видатків за бюджетною програмою 2311500 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я” у сумі 325 703,8 тис. гривень.

  2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  3. Обласним та Київській міській державним адміністраціям здійснити у разі потреби розподіл видатків на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць відповідної області, м. Києва.

  4. Забезпечити:

  Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

  Міністерству фінансів — після зазначеного погодження внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

          Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73