• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 29 вересня 2023 р. № 868-р
  Київ
  Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2023 рік

  1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом:

  1) зменшення обсягу видатків споживання за програмами:

  2201130 “Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти” на 1 468 тис. гривень (з них оплата праці — 1 241,9 тис. гривень);

  2201250 “Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів державного управління, харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів” на 668,9 тис. гривень;

  2201260 “Загальнодержавні заходи у сфері освіти” на 100 000 тис. гривень;

  2201470 “Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами” на 215 000 тис. гривень (з них оплата праці — 151 639 тис. гривень);

  2207010 “Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови” на 4 000 тис. гривень;

  2) збільшення обсягу видатків споживання за програмами:

  2201100 “Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності та освітніх послуг державною установою для осіб, які перебувають у закладах охорони здоров’я” на 9 830 тис. гривень (з них оплата праці — 601,5 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 6 189,5 тис. гривень);

  2201120 “Забезпечення діяльності Національного центру “Мала академія наук України”, надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи” на 927 тис. гривень (з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 227 тис. гривень);

  2201160 “Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики” на 50 000 тис. гривень для спрямування їх на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

  2201190 “Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти” на 229 030,7 тис. гривень;

  2201250 “Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів державного управління, харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів” на 309,2 тис. гривень (з них оплата праці — 309,2 тис. гривень);

  2201420 “Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти” на 30 000 тис. гривень для спрямування їх на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

  3) встановлення видатків розвитку за програмою 2201130 “Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти” у сумі 1 040 тис. гривень.

  2. Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.


            Прем’єр-міністр України                          Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73