• In English
 • Уряд прийняв рішення про передачу бюджетних призначень в сумі 73 580 тис. гривень, передбачених у 2019 році за програмою 0426030 “Національна програма інформатизації”.

  Передача бюджетних призначень від Державного агентства з питань електронного урядування Державному агентству рибного господарства, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Міністерству інфраструктури, Державній екологічній інспекції, Державному агентству з управління зоною відчуження, Державному агентству водних ресурсів, Державній інспекції енергетичного нагляду, Міністерству культури, Міністерству охорони здоров’я, Національній службі здоров’я, Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Міністерству освіти і науки, Державній архітектурно-будівельній інспекції, Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження, Державній службі фінансового моніторингу, Міністерству юстиції, Державній архівній службі, Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Державній установі “Урядовий контактний центр”, Державній аудиторській службі, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Державній службі експортного контролю дозволить в 2019 році реалізувати проекти інформатизації у вказаних органах державної влади, що підвищить відкритість, прозорість та ефективність в їх діяльності, сприятиме розбудові в Україні ефективної системи електронного урядування, впровадженню та модернізації систем електронного безпаперового документообігу, впровадженню процесів автоматизації ведення загальнодержавних реєстрів, забезпеченню взаємодії з Інтегрованою системою електронної ідентифікації, подальшому впровадженню та розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 26 червня 2019 р. № 455-р
  Київ
  Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених для Державного агентства з питань електронного урядування у 2019 році (загальнодержавні видатки та кредитування)

  1. Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України передати бюджетні призначення, передбачені у 2019 році Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України (загальнодержавні видатки та кредитування) на формування і виконання Національної програми інформатизації для Державного агентства з питань електронного урядування у загальному фонді державного бюджету за програмою 0426030 “Національна програма інформатизації”, в сумі 73580 тис. гривень (видатки розвитку):

  Міністерству аграрної політики та продовольства для впровадження системи електронного документообігу в Державному агентстві рибного господарства — в сумі 2000 тис. гривень (видатки розвитку — 2000 тис. гривень);

  Міністерству внутрішніх справ для розробки підсистеми інтеграції Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у Державній службі з надзвичайних ситуацій — в сумі 2000 тис. гривень (видатки розвитку — 2000 тис. гривень);

  Міністерству екології та природних ресурсів для впровадження системи електронного документообігу в Державній екологічній інспекції  — в сумі 2000 тис. гривень (видатки розвитку — 2000 тис. гривень), для модернізації системи електронного документообігу в Державному агентстві з управління зоною відчуження — в сумі 400 тис. гривень (видатки розвитку — 400 тис. гривень) та створення системи автоматизації бюджетного процесу в Державному агентстві з управління зоною відчуження — в сумі 1800 тис. гривень (видатки розвитку — 1800 тис. гривень), для здійснення заходів з підключення інформаційних систем до інтегрованої системи електронної ідентифікації в Державному агентстві водних ресурсів — 200 тис. гривень (видатки розвитку — 200 тис. гривень);

  Міністерству енергетики та вугільної промисловості для впровадження системи електронного документообігу в Державній інспекції енергетичного нагляду — в сумі 1680 тис. гривень (видатки розвитку — 1680 тис. гривень) та розбудови інформаційно-телекомунікаційної системи в Державній інспекції енергетичного нагляду — 2600 тис. гривень (видатки розвитку — 2600 тис. гривень);

  Міністерству економічного розвитку і торгівлі для забезпечення взаємодії інформаційно-телекомунікаційної системи експортного контролю з інтегрованою системою електронної ідентифікації в Державній службі експортного контролю — 400 тис. гривень (видатки розвитку — 400 тис. гривень);

  Міністерству інфраструктури для модернізації системи електронного документообігу — 378,64 тис. гривень (видатки розвитку — 378,64 тис. гривень);

  Міністерству культури для створення інформаційної системи електронного обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини — 2500 тис. гривень (видатки розвитку — 2500 тис. гривень);

  Міністерству охорони здоров’я для подальшого впровадження системи електронного документообігу — 2000 тис. гривень (видатки розвитку — 2000 тис. гривень), для модернізації системи електронного документообігу в Національній службі здоров’я — 990 тис. гривень (видатки розвитку — 990 тис. гривень) та забезпечення електронної ідентифікації користувачів реєстрів центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я Національної служби здоров’я шляхом інтеграції до інтегрованої системи електронної ідентифікації — 200 тис. гривень (видатки розвитку — 200 тис. гривень), для впровадження системи електронного документообігу в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками — 2000 тис. гривень (видатки розвитку — 2000 тис. гривень);

  Міністерству освіти і науки для модернізації програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти з метою інтеграції до інтегрованої системи електронної ідентифікації — в сумі 2000 тис. гривень (видатки розвитку — 2000 тис. гривень);

  Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства для модернізації системи електронного документообігу в Державній архітектурно-будівельній інспекції — в сумі 2625,71 тис. гривень (видатки розвитку — 2625,71 тис. гривень), для впровадження системи електронного документообігу в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження — в сумі 1531,15 тис. гривень (видатки розвитку — 1531,15 тис. гривень);

  Міністерству фінансів для модернізації системи електронного документообігу в Державній службі фінансового моніторингу — в сумі 349,5 тис. гривень (видатки розвитку — 349,5 тис. гривень);

  Міністерству юстиції для модернізації інформаційно-телекомунікаційної системи центрального апарату Міністерства — в сумі 5000 тис. гривень (видатки розвитку — 5000 тис. гривень), для Державної архівної служби з метою реалізації електронної ідентифікації та автентифікації суб’єктів господарювання під час доступу до Державного реєстру техногенно та екологічно (потенційно) небезпечних об’єктів — 500 тис. гривень (видатки розвитку — 500 тис. гривень);

  Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України для розвитку інформаційних систем — в сумі 27 000 тис. гривень (видатки розвитку — 27 000 тис. гривень), для організації Державним агентством з питань електронного урядування експертизи завдань Національної програми інформатизації — 400 тис. гривень (видатки розвитку — 400 тис. гривень), для модернізації інформаційної системи Урядового контактного центру — в сумі 2000 тис. гривень (видатки розвитку — 2000 тис. гривень), для модернізації інформаційно-комунікаційної інфраструктури для запобігання втрати даних та захисту від таргетованих атак у Державній аудиторській службі — в сумі 2800 тис. гривень (видатки розвитку — 2800 тис. гривень);

  Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для розвитку системи електронного документообігу — в сумі 3800 тис. гривень (видатки розвитку — 3800 тис. гривень);

  Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації для створення Єдиного державного репозиторію програмного забезпечення та його оновлень — 3025 тис. гривень (видатки розвитку — 3025 тис. гривень);

  Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, для автоматизації ведення загальнодержавних реєстрів — у сумі 1400 тис. гривень (видатки розвитку — 1400 тис. гривень).

  2. Забезпечити:

  1) Державному агентству з питань електронного урядування — погодження передачі бюджетних призначень, передбаченої пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

  2) після зазначеного погодження:

  Міністерству фінансів — відкриття у разі потреби відповідних бюджетних програм для здійснення видатків, передбачених пунктом 1 цього розпорядження, і внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;

  Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів відповідно до переданих бюджетних призначень.

         Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 49