• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 27 березня 2022 р. № 379
  Київ
  Про особливості здійснення гуманітарної допомоги, яка перевозиться залізничним транспортом в умовах воєнного стану

  З метою належного нормативного врегулювання питань здійснення гуманітарної допомоги, яка перевозиться залізничним транспортом в умовах воєнного стану, Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що:

  1) на період воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування гуманітарна допомога, що відправляється в Україну донорами (іноземними, вітчизняними) із-за кордону у зв’язку з агресією Російської Федерації проти України і перевозиться залізничним транспортом, здійснюється з урахуванням таких особливостей:

  гуманітарною допомогою (гуманітарним вантажем) визнаються будь-які товари, щодо яких у товаро-супровідних та/або перевізних документах міститься відповідний запис про приналежність такого вантажу (товару) до гуманітарної допомоги і одержувачем якого є акціонерне товариство “Українська залізниця” (далі — АТ “Укрзалізниця”) з метою його подальшого перевезення отримувачам, визначеним абзацом четвертим цього підпункту, за їх заявками без здійснення передбаченої Законом України “Про гуманітарну допомогу” процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному випадку та без попереднього визначення отримувачів і набувачів гуманітарної допомоги, які після надходження гуманітарних вантажів визначаються в порядку, передбаченому цією постановою;

  АТ “Укрзалізниця” виступає одержувачем гуманітарних вантажів і при цьому не є отримувачем/набувачем гуманітарної допомоги в розумінні Закону України “Про гуманітарну допомогу”;

  отримувачами гуманітарної допомоги є обласні, Київська міська військові адміністрації (далі — військові адміністрації) чи інші визначені Кабінетом Міністрів України суб’єкти; вказані отримувачі гуманітарної допомоги звільняються від обов’язку реєструватися в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги та від інших обов’язків, передбачених Законом України “Про гуманітарну допомогу”, крім обов’язків, передбачених цією постановою;

  2) АТ “Укрзалізниця” здійснює перевезення гуманітарних вантажів з урахуванням таких особливостей:

  виступає перевізником залізничним транспортом гуманітарних вантажів на території України;

  виступає відправником гуманітарних вантажів до залізничних станцій призначення для безпосередньої передачі отримувачам гуманітарної допомоги на підставі заявок та/або уповноваженим такими отримувачами автомобільним перевізникам (у разі комбінованих перевезень з використанням автомобільного транспорту на замовлення отримувачів);

  укладає в електронній формі з військовими адміністраціями та іншими визначеними Кабінетом Міністрів України отримувачами гуманітарної допомоги договори про організацію залізничних перевезень гуманітарних вантажів;

  організує роботу онлайн-платформи для реєстрації та обробки заявок отримувачів гуманітарної допомоги (далі — онлайн-платформа) та надає їм авторизований доступ до неї;

  забезпечує і здійснює збір, обробку, зберігання гуманітарних вантажів для їх подальшого перевезення на адресу отримувачів на підставі їх заявок, інформує консультативно-допоміжні органи Президента України та/або відповідного урядового уповноваженого про обсяг гуманітарних вантажів, завантажених у вагони для подальшого перевезення;

  здійснює в режимі реального часу з урахуванням черговості надходження заявок військових адміністрацій та/або інших визначених Кабінетом Міністрів України отримувачів гуманітарної допомоги перевезення гуманітарних вантажів відповідно до їх заявок; при цьому черговість перевезення на адресу отримувачів гуманітарної допомоги може бути змінена за письмовим рішенням Віце-прем’єр-міністра України — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій або відповідного урядового уповноваженого з урахуванням узагальнення та порівняння стану забезпечення регіонів товарами, що складають гуманітарні вантажі;

  здійснює оформлення перевезення гуманітарних вантажів з урахуванням особливостей, визначених цією постановою;

  3) військові адміністрації, інші визначені Кабінетом Міністрів України отримувачі гуманітарної допомоги:

  укладають в електронній формі з АТ “Укрзалізниця” договори про організацію залізничних перевезень гуманітарних вантажів;

  виходячи з реальних потреб забезпечення життєдіяльності регіону та за результатами консультування з консультативно-допоміжними органами Президента України (за згодою) та/або відповідним урядовим уповноваженим (за потреби):

  - формують заявки на перевезення гуманітарних вантажів за формою, визначеною АТ “Укрзалізниця”, через онлайн-платформу;

  - визначають станції призначення, до яких здійснюються залізничні перевезення гуманітарної допомоги, для її отримання, а у разі комбінованих перевезень із залученням автомобільних перевізників — також відповідних автомобільних перевізників, уповноважених військовими адміністраціями;

  4) витрати АТ “Укрзалізниця”, пов’язані з одержанням, збором, обробкою, зберіганням, оформленням та перевезенням гуманітарних вантажів, відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за програмою 3101710 “Здійснення АТ “Укрзалізниця” заходів з безперебійного функціонування залізничного транспорту та забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану”;

  5) у період дії воєнного стану Статут залізниць України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 14, ст. 548), застосовується в частині, що не суперечить актам Кабінету Міністрів України, прийнятим з 24 лютого 2022 року.

  2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 24 лютого 2022 року.

                   Прем’єр-міністр України                            Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 21