• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 17 березня 2022 р. № 305
  Київ
  Про особливості роботи акціонерного товариства “Укрпошта” в умовах воєнного стану

  Відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану” та з метою недопущення соціальної та продовольчої кризи Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо організації роботи акціонерного товариства “Укрпошта” (далі — АТ “Укрпошта”) на період дії воєнного стану та покладення на АТ “Укрпошта” таких завдань:

  забезпечення доставки пенсій і грошової допомоги громадянам, які отримують пенсії та грошову допомогу (за наявності технічної можливості);

  здійснення доставки ліків, гуманітарної допомоги, поштових відправлень та періодичних друкованих видань (за наявності технічної можливості);

  здійснення безоплатного перевезення майна вітчизняних підприємств, установ та організацій згідно з переліком, який формується Міністерством економіки і передається до Міністерства інфраструктури.

  2. Установити, що:

  використання всіх наявних автотранспортних засобів, що належать АТ “Укрпошта” або залучаються АТ “Укрпошта” на договірних засадах, здійснюється виключно для забезпечення діяльності АТ “Укрпошта”;

  АТ “Укрпошта” для виконання завдань з перевезення майна вітчизняних підприємств, установ та організацій має право залучати на договірних засадах суб’єктів господарювання, що здійснюють автомобільні перевезення, визначати тариф на такі перевезення і здійснювати оплату відповідних послуг з рахунка АТ “Укрпошта”. На транспортні засоби та працівників суб’єктів господарювання, що здійснюють автомобільні перевезення і залучені АТ “Укрпошта” до виконання визначених цією постановою завдань, поширюються норми, встановлені цією постановою;

  на територіях, на яких відбуваються бойові дії, АТ “Укрпошта” встановлює на власні перевезення, а також на перевезення із залученням на договірних засадах суб’єктів господарювання, що здійснюють автомобільні перевезення, тариф з коефіцієнтом не більш як 1,5;

  автотранспортним засобам, працівникам АТ “Укрпошта”, які супроводжують їх, і працівникам АТ “Укрпошта”, задіяним у наданні послуг та виробничих процесах, а також автотранспортним засобам, що належать іншим підприємствам, установам та організаціям, які здійснюють перевезення майна вітчизняних підприємств, установ та організацій, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, і працівникам таких підприємств, установ та організацій, які супроводжують транспортні засоби, надається право позачергового проїзду (крім автотранспортних засобів Збройних Сил, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції та спеціалізованого санітарного транспорту) через блок-пости (штучні споруди), зокрема у разі потреби — під час комендантської години, на підставі дозволу (із зазначенням номера транспортного засобу, прізвища, імені, по батькові (за наявності) водія та працівників, які супроводжують вантаж разом з водієм (у разі їх наявності), їх фотографій та номерів паспортів), виданого АТ “Укрпошта”, до якого додаються маршрутний лист та товарно-транспортна накладна (у разі потреби);

  витрати АТ “Укрпошта”, здійснені на виконання цієї постанови, відносяться на результати фінансово-господарської діяльності в межах обсягу коштів від зменшення ставки перерахування дивідендів до державного бюджету. У разі недостатності коштів, визначених цим абзацом, для фінансування здійснення заходів, передбачених цією постановою, за розрахунками АТ “Укрпошта” на підставі звернення Міністерства інфраструктури фінансування таких заходів здійснюється за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету (за окремим рішенням Кабінету Міністрів України).

  3. Обмежити вилучення (примусове відчуження) зброї та боєприпасів до неї, бронежилетів, що перебувають на балансі АТ “Укрпошта”, залучення автотранспортних засобів, які належать або перебувають у користуванні АТ “Укрпошта” на договірних засадах, до перевезення зброї, боєприпасів до неї, мін та інших вибухонебезпечних вантажів.

  4. Включити АТ “Укрпошта” до переліку підприємств, установ та організацій, щодо яких є висока суспільна потреба, у зв’язку з чим звільнити АТ “Укрпошта” від обов’язку передачі транспортних засобів і техніки військовим формуванням (Збройним Силам, іншим утвореним відповідно до законів військовим формуванням, а також правоохоронним органам спеціального призначення, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації та Державній спеціальній службі транспорту) під час мобілізації.

  5. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 березня 2022 р. № 230 “Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави”:

  1) в абзаці сьомому слова і цифри “у розмірі 80 відсотків” замінити словами і цифрами “у розмірі 30 відсотків”;

  2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “для акціонерного товариства “Українська залізниця” у розмірі 30 відсотків.”.

  6. Міністерству оборони, Адміністрації Державної прикордонної служби, військовим адміністраціям, військово-цивільним адміністраціям, місцевим державним адміністраціям, територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, іншим органам державної влади та органам місцевого самоврядування сприяти виконанню АТ “Укрпошта” покладених на нього цією постановою завдань, зокрема видавати перепустки для пересування персоналу, задіяного у перевезеннях та сортуванні вантажів, під час дії комендантської години.

  7. Мережам автозаправних комплексів, які провадять свою діяльність на території України, забезпечити заправку (відпуск пального) автотранспортних засобів, які належать або перебувають в користуванні АТ “Укрпошта”, позачергово (крім автотранспортних засобів Збройних Сил, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції та спеціалізованого санітарного транспорту) без обмежень за кількістю автотранспортних засобів та обсягом пального на один автотранспортний засіб на підставі дозволу (із зазначенням номера транспортного засобу, прізвища, імені, по батькові (за наявності) водія, його фотографії та номера паспорта), виданого АТ “Укрпошта”.

  8. АТ “Укрпошта”:

  затвердити перелік автотранспортних засобів та працівників АТ “Укрпошта”, залучених до виконання визначених цією постановою завдань, та довести такий перелік до Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, військових адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій;

  забезпечити наявність розпізнавальних табличок з логотипом АТ “Укрпошта” на зовнішньому боці на автотранспортних засобах, залучених до виконання визначених цією постановою завдань;

  інформувати щомісяця Міністерство економіки та Міністерство інфраструктури про виконання визначених цією постановою завдань.

           Прем’єр-міністр України                Д. ШМИГАЛЬ

   Інд. 21