• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 21 червня 2022 р. № 735
  Київ
  Про особливості реалізації державної політики у сферах зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час воєнного стану та після його припинення або скасування

  Відповідно до частини сьомої статті 23, пункту 33 розділу VIII “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та пункту 52 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про зайнятість населення” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок надання допомоги по безробіттю, що додається.

  2. Установити, що на час воєнного стану:

  особам та суб’єктам господарювання, яким на день набрання чинності Законом України від 21 квітня 2022 р. № 2220-ІХ “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану” призначено відповідно виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття або допомоги по частковому безробіттю, або компенсацій, визначених Законами України “Про зайнятість населення” та “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, такі виплати здійснюються з дотриманням умов, передбачених законодавством, що діяло до набрання чинності Законом України від 21 квітня 2022 р. № 2220-ІХ “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану”;

  виплата допомоги по безробіттю на період участі у суспільно корисних роботах, громадських та інших роботах тимчасового характеру припиняється. Безробітним, які брали участь у суспільно корисних роботах, громадських або інших роботах тимчасового характеру, після виконання таких робіт продовжується виплата допомоги по безробіттю у розмірах і в строки, що встановлені законодавством.

  3. Внести до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2662; 2020 р., № 23, ст. 891, № 29, ст. 1047; 2021 р., № 23, ст. 1074, № 51, ст. 3157; 2022 р., № 12, ст. 662, № 26, ст. 1411), і Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 331, зміни, що додаються.

  4. Державній службі зайнятості на час воєнного стану:

  1) здійснювати виплати та фінансування за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством:

  допомоги по безробіттю та допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні;

  заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб відповідно до статті 241 Закону України “Про зайнятість населення”;

  компенсації роботодавцю витрат на оплату праці за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб;

  одноразової фінансової допомоги для організації підприємницької діяльності відповідно до частини першої статті 27 Закону України “Про зайнятість населення”;

  компенсацій, які надаються відповідно до статті 26 та частини другої статті 27 Закону України “Про зайнятість населення”;

  допомоги по частковому безробіттю відповідно до статті 47 Закону України “Про зайнятість населення”;

  виплат, пов’язаних із достроковим виходом на пенсію, відповідно до статті 49 Закону України “Про зайнятість населення”;

  професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації у закладі професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема в закладах освіти державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;

  громадських та інших робіт тимчасового характеру на умовах співфінансування;

  соціальних послуг, визначених частиною другою статті 7 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”:

  профорієнтації (виключно для безробітних осіб та осіб, які шукають роботу);

  пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні;

  інформаційних та консультаційних послуг, пов’язаних з працевлаштуванням;

  надання ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності відповідно до статті 30 Закону України “Про зайнятість населення”;

  витрат, пов’язаних з направленням осіб до закладів охорони здоров’я для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, необхідного для проходження професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації;

  витрат, пов’язаних із забезпеченням осіб місцем проживання на період проходження професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації, компенсації витрат на проїзд до місця проходження навчання та у зворотному напрямку;

  2) тимчасово зупинити виплати та фінансування:

  компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відповідно до частини третьої статті 24 Закону України “Про зайнятість населення”;

  профілактичних заходів, передбачених статтею 71 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

           Прем’єр-міністр України                         Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73