• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 07 березня 2022 р. № 215
  Київ
  Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що нарахування та виплата грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану на території адміністративно-територіальних одиниць, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі — органи соціального захисту населення) не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування, здійснюється з урахуванням таких особливостей:

  1) виплату грошових допомог, пільг та житлових субсидій здійснює акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” (далі — АТ “Ощадбанк”) шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок одержувача, або здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER”;

  2) фінансування виплат грошових допомог, пільг та житлових субсидій проводиться Міністерством соціальної політики на підставі наявних в базах даних державного підприємства “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” даних щодо одержувачів грошових допомог, пільг та житлових субсидій.

  Державне підприємство “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” формує інформацію (реєстри) щодо одержувачів грошової допомоги, пільг та житлових субсидій, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, які не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та забезпечити проведення фінансування виплат:

  щодо одержувачів, які отримували виплати через уповноважені банки, — для перерахування АТ “Ощадбанк” коштів на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок одержувача;

  щодо одержувачів, які отримували виплати через відділення організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання, — для здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER”.

  Виплата грошових переказів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER” регулюється нормативно-правовими актами Національного банку та правилами АТ “Ощадбанк”.

  АТ “Ощадбанк” на кожне 1 число місяця інформує Міністерство соціальної політики про здійснені виплати грошових переказів одержувачам.

  У разі коли протягом 60 календарних днів з дати зарахування переказів АТ “Ощадбанк” одержувачам грошової допомоги, пільг та житлової субсидії одержувачі не звернулися за отриманням грошових переказів, відповідні кошти повертаються до АТ “Ощадбанк” для їх повернення Міністерству соціальної політики не пізніше трьох робочих днів після закінчення такого періоду разом з реєстрами осіб, яким не здійснено виплату грошового переказу. Плата за оброблення електронних реєстрів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER” банку не справляється;

  3) зарахування грошових допомог, пільг та житлових субсидій на банківські рахунки (за стандартом IBAN) банкам, в яких відкриті рахунки одержувачів, здійснюється за умови збігу інформації про банківський рахунок, відкритий на ім’я особи, прізвища, імені, по батькові (за наявності), реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) та відсутності у банку даних про смерть особи, набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим.

  Незараховані суми коштів не пізніше ніж протягом наступного операційного дня після надходження коштів повертаються банками до АТ “Ощадбанк” для їх повернення Міністерству соціальної політики протягом трьох операційних днів після надходження коштів від банків. Водночас АТ “Ощадбанк” подає Міністерству соціальної політики в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису інформацію про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) одержувача, банківський рахунок (за стандартом IBAN), причини незарахування коштів, суму і дату повернення коштів на рахунок Міністерства.

  Плата за розрахунково-інформаційне обслуговування під час оброблення електронних розрахункових документів в системі електронних платежів Національного банку не справляється;

  4) інформація (реєстри) про одержувачів соціальної допомоги, пільг та житлових субсидій подається Міністерству соціальної політики з накладеною кваліфікованою електронною печаткою за допомогою програмно-технічних засобів Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України для подальшої передачі АТ “Ощадбанк”.

  Інформаційна взаємодія Пенсійного фонду України і АТ “Ощадбанк” здійснюється за форматами та механізмом, визначеними договорами про інформаційну взаємодію для Програми “єПідтримка”.

  Інформаційний обмін між Пенсійним фондом України, державним підприємством “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” та Міністерством соціальної політики здійснюється внутрішніми захищеними каналами зв’язку.

  2. Виплата грошових допомог, пільг та житлових субсидій у разі застосування положень цієї постанови здійснюється без дотримання вимог Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390), Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1263; 2020 р., № 3, ст. 161), та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1101 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 4, ст. 210).

  Інформаційна взаємодія в рамках виконання цієї постанови здійснюється за взаємоузгодженими параметрами без укладення окремого договору між АТ “Ощадбанк” та Міністерством соціальної політики.

  3. Установити, що орган соціального захисту населення протягом двох місяців з дати припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану проводить звірку інформації про виплачені згідно з цією постановою грошові допомоги, пільги та житлові субсидії з метою запобігання повторній виплаті та у разі потреби проводить перерахунок їх розміру.

  4. Міністерству соціальної політики, АТ “Ощадбанк”, органам соціального захисту населення забезпечити інформування одержувачів грошових допомог, пільг та житлових субсидій про порядок отримання коштів у разі застосування положень цієї постанови.

            Прем’єр-міністр України                    Д. ШМИГАЛЬ

   Інд. 73