• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 28 червня 2022 р. № 732
  Київ
  Про оптимізацію системи центральних державних архівів

  Відповідно до частини першої статті 25 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити:

  Центральний державний архів громадських об’єднань та україніки у результаті злиття Центрального державного архіву громадських об’єднань України та Центрального державного архіву зарубіжної україніки;

  Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів у результаті злиття Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного та Центрального державного електронного архіву України.

  2. Установити, що:

  центральні державні архіви, що реорганізуються у результаті злиття згідно з пунктом 1 цієї постанови, продовжують здійснювати повноваження та функції, покладені на них, до утворення згідно із зазначеним пунктом центральних державних архівів, яким передаються їх повноваження та функції;

  центральні державні архіви, що утворюються згідно з пунктом 1 цієї постанови, є правонаступниками центральних державних архівів, що реорганізуються у результаті злиття згідно із зазначеним пунктом;

  реорганізація, утворення та подальше функціонування центральних державних архівів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, здійснюються в межах видатків, передбачених Державній архівній службі в Державному бюджеті України на відповідний рік.

  3. Державній архівній службі забезпечити:

  утворення комісій з проведення реорганізації центральних державних архівів, що реорганізуються згідно з пунктом 1 цієї постанови;

  здійснення заходів щодо реорганізації та утворення центральних державних архівів, що реорганізуються та утворюються згідно з пунктом 1 цієї постанови.

  4. Міністерству юстиції затвердити у двомісячний строк положення про центральні державні архіви, що утворюються згідно з пунктом 1 цієї постанови.


                      Прем’єр-міністр України                      Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73