• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 01 грудня 2017 р. № 840-р
  Київ
  Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

  Відповідно до частини другої статті 23 Закону України “Про державну службу” оголосити конкурс на зайняття вакантної посади Голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

   
   
  Прем’єр-міністр України
   

   

  В. ГРОЙСМАН

   
   
  Інд. 19
   
   

   

   

   

  Додаток
  до розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 1 грудня 2017 р. № 840-р

  УМОВИ
  проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
  Голови Державної служби у справах ветеранів війни
  та учасників антитерористичної операції

  Загальні умови

  1. Посадові обов’язки:

  1) здійснення повноважень керівника державної служби Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;

  2) реалізація державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції;

  3) здійснення інших повноважень, визначених законом.

  2. Умови оплати праці:

  1) посадовий оклад — 13 000 гривень;

  2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

  3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

  4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15.

  3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

  4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

  1) копія паспорта громадянина України;

  2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116), до якої додається резюме у довільній формі;

  3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

  4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

  5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

  6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

  7) заповнена особова картка встановленого зразка;

  8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції);

  9) документи приймаються до 18 години 27 грудня 2017 року.

  5. Місце, час та дата початку проведення конкурсу — м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 година, 15 січня 2018 року.

  6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Велієва Олеся Валеріївна (256-00-01,
  e-mail: velieva@nads.gov.ua).

  Кваліфікаційні вимоги

  1.
  Освіта
  - вища, ступінь вищої освіти — магістр
   
  2.
  Досвід роботи
  - загальний стаж роботи — не менше семи років;
  - досвід роботи на посадах державної служби категорії “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у галузі реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції — не менше трьох років
  3.
  Володіння державною мовою
  - вільне володіння державною мовою

  Професійна компетентність

  Вимога
  Компоненти вимоги
  1. 
  Лідерство
  - встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
  - вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань;
  - вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
  - сприяння всебічному розвитку особистості;
  - делегування та управління результатами;
  - створення ефективної організації культури державної служби;
  - самоорганізація та саморозвиток
  2.
  Прийняття ефективних рішень
  - навички стратегічного планування та аналізу державної політики;
  - наявність необхідних навичок для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних);
  - принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень
  3.
  Комунікація
  та взаємодія
  - вміння здійснювати ефективну комунікацію;
  - ведення ділових переговорів;
  - вміння проводити публічні виступи, презентувати на аудиторію;
  - співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
  - відкритість
  4.
  Управління змінами
  - формування плану змін;
  - управління змінами та реакцією на них;
  - спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;
  - оцінка ефективності змін
  5.
  Управління організацією та персоналом
  - організація роботи і контроль;
  - управління проектами;
  - управління якісним обслуговуванням;
  - мотивування;
  - управління людськими ресурсами
  6.
  Стратегічне бачення
  - бачення загальної картини;
  - концептуальне мислення;
  - здатність визначити напрям розвитку;
  - інноваційне мислення;
  - системність;
  - неупередженість
  7.
  Стресостійкість
  - управління своїми емоціями;
  - самоконтроль;
  - конструктивне ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики
  8.
  Робота з інформацією
  - здатність працювати з базами даних законодавства;
  - вміння працювати в умовах електронного урядування

  Професійні знання

  Вимога
  Компоненти вимоги
  1.
  Знання законодавства
  Знання:
  - Конституції України;
  - Закону України “Про державну службу”;
  - Закону України “Про запобігання корупції”
   
  2.
  Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи Голови Державної служби у справах ветеранів війни  та учасників антитерористичної операції
   
   
  Знання:
  - Закону України “Про Кабінет Міністрів України”;
  - Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”;
  - Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
  - Закону України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни”;
  - Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”;
  - Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”;
  - Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”;
  - Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
  - інших актів законодавства, що регулюють діяльність Державної служби у справах ветеранів війни  та учасників антитерористичної операції
  3.
  Знання основ державного управління
  у відповідній галузі
  - розуміння мети та завдань державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції;
  - знання системи управління галуззю
  4.
  Управління публічними фінансами
  - знання основ бюджетного законодавства;
  - знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів

  _____________________