• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 24 квітня 2020 р. № 331
  Київ
  Про невідкладні заходи щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам

  Відповідно до підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 17 березня 2020 р. № 533-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що кошти, передбачені для закупівлі медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, насамперед спрямовуються на:

  здійснення додаткових доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обовʼязкових доплат, надбавок) відповідно до законодавства;

  забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, необхідними для надання медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою  COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель Міністерством охорони здоровʼя.

  2. Установити, що тарифи на медичні послуги з надання стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом   SARS-CoV-2, медичної допомоги, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоровʼя протягом квітня 2020 р., у рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення включають фінансове забезпечення:

  здійснення передбачених законодавством додаткових доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичні послуги, пов’язані з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом  SARS-CoV-2;

  надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, всіх ступенів тяжкості відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

  доступності усіх необхідних лікарських засобів та медичних виробів для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

  3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити подання Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних державних адміністрацій:

  протягом двох робочих днів з дня набрання чинності цією постановою Національній службі здоров’я інформації за формою, визначеною Національною службою здоров’я, щодо закладів охорони здоровʼя, в яких утворено мобільні медичні бригади з відбору, зберігання та транспортування зразків біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції за місцем перебування пацієнта відповідно до стандарту медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобо COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, кількості утворених бригад із зазначенням закладів охорони здоров’я, а також оновлення зазначеної інформації протягом двох робочих днів з дати виникнення змін;

  щомісяця до 5 і 20 числа Міністерству охорони здоров’я інформації щодо виконання закладами охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, вимог щодо здійснення додаткових доплат (винагород) медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я згідно із законодавством.

  5. Міністерству охорони здоровʼя:

  протягом двох робочих днів з дня набрання чинності цією постановою подати Національній службі здоров’я та закладам охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом  SARS-CoV-2, інформацію щодо кількості пацієнтів, яким надавалася відповідна допомога з 1 квітня 2020 р. у кожному закладі охорони здоров’я, станом на дату набрання чинності цією постановою;

  протягом наступного робочого дня після дня набрання чинності цією постановою забезпечити подання Національній службі здоров’я інформації щодо кількості виявлених випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі з 1 квітня 2020 р.;

  забезпечити подання щомісяця до 1 числа Національній службі здоров’я інформації щодо кількості виявлених за попередній календарний місяць випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за формою, визначеною Національною службою здоров’я;

  забезпечити подання щомісяця до 1 числа Національній службі здоров’я інформації щодо кількості відібраних за попередній календарний місяць зразків біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції та кількості проведених лабораторних тестувань на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за формою, визначеною Національною службою здоров’я;

  забезпечити фіксування лабораторними центрами Міністерства охорони здоров’я та іншими лабораторіями, які проводять тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції, в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі інформації про установу, що передає запит на лабораторне дослідження та від якої отримано зразки біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції.

  6. Керівникові робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, протягом двох робочих днів з дня набрання чинності цією постановою подати Національній службі здоров’я затверджений перелік закладів охорони здоров’я в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за формою, визначеною Національною службою здоров’я. У разі заповнення на 75 відсотків ліжкового фонду відділень/палат інтенсивної терапії зазначених закладів у межах адміністративно-територіальної одиниці керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, може доповнювати перелік закладів охорони здоров’я відповідної адміністративно-територіальної одиниці одним закладом. У разі внесення змін до зазначеного переліку протягом двох робочих днів з моменту їх виникнення керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, подає оновлений затверджений перелік закладів охорони здоровʼя до Національної служби здоров’я.

  7. Національній службі здоровʼя забезпечити в установленому порядку укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із закладами охорони здоровʼя, які відповідають вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 43, ст. 1528), з урахуванням інформації, поданої згідно з пунктами 4—6 цієї постанови, та відповідно до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688).

  8. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 квітня 2020 року.

  9. Ця постанова діє у період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 календарних днів після його відміни.

          Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73