• In English
 • Урядом установлено, що для виконання спеціальних обов’язків, покладених на суб’єктів ринку природного газу при визначенні необхідного рівня розрахунків виробника теплової енергії за укладеними з НАК “Нафтогаз України” договорами про постачання природного газу, не враховуватиметься заборгованість за спожитий природний газ, використаний підрозділами, що розташовані на території окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

  Це дозволить забезпечити постачання природного газу теплопостачальним підприємствам, розташованим на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, та сприятиме сталому проходженню опалювального періоду.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 12 жовтня 2019 р. № 875
  Київ
  Про невідкладні заходи щодо сталого функціонування підприємств теплопостачання Донецької та Луганської областей

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що для виконання спеціальних обов’язків, покладених на суб’єктів ринку природного газу згідно з Положенням про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3226), рівень розрахунків виробника теплової енергії за всіма укладеними з акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” договорами про постачання природного газу (купівлі-продажу, про закупівлю, відступлення права вимоги тощо) для цілей абзацу шостого пункту 11 зазначеного Положення обчислюється без урахування обсягів заборгованості за спожитий природний газ, використаний для виробництва теплової енергії підрозділами, що розташовані на території окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, відповідно до абзацу третього пункту 2 цієї постанови.

  2. Донецькій та Луганській обласним державним адміністраціям затвердити:

  перелік підприємств теплопостачання, об’єкти та підрозділи яких розташовані як на підконтрольній українській владі території, так і на території окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;

  обсяги заборгованості за спожитий природний газ перед акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” підприємств, визначених відповідно до вимог абзацу другого цього пункту, в розрізі об’єктів та підрозділів, розташованих на підконтрольній українській владі території, та окремо заборгованості за спожитий природний газ, використаний для виробництва теплової енергії підрозділами, що розташовані на території окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, станом на 31 грудня 2014 року;

  реєстри обсягів заборгованості, зазначених в абзаці третьому цього пункту, та передати їх акціонерному товариству “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.

          Прем’єр-міністр України                              О. ГОНЧАРУК

  Інд. 37