• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 11 жовтня 2021 р. № 1050
  Київ
  Про надання у 2021 році державної гарантії за зобов’язаннями Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації щодо надання у 2021 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом, що залучається Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення з метою виконання Програми підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 826 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 66, ст. 4170), шляхом побудови Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 стандарту DVB-T2 (далі — запозичення).

  2. Затвердити Умови надання у 2021 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом, що залучається Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що додаються.

  3. Установити, що:

  забезпеченням виконання зобов’язань Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення за державною гарантією, зазначеною у пункті 1 цієї постанови, є майнові права на отримання грошових коштів (виручки) від надання послуг, що становить 100 відсотків обсягу наданої державної гарантії;

  дія постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 131 “Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 569) не поширюється на надання державної гарантії за запозиченням.

  4. Уповноважити Міністра фінансів підписувати документи щодо надання державної гарантії для забезпечення виконання Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення боргових зобов’язань за запозиченням.

  5. Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації здійснювати контроль за цільовим використанням запозичення Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

  Прем’єр-міністр України                                      Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 49