• In English
 • Уряд  погодився з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо надання у 2018 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається державним підприємством “Шахта ім. М. С. Сургая”,  на суму 138 841,3 тис. гривень для реалізації інвестиційного проекту “Технічне переоснащення ДП “Шахта ім. М. С. Сургая”.

  Це сприятиме зростанню техніко-економічного рівня, ефективному використанню трудових ресурсів та збільшенню видобутку вугільної продукції, що в результаті дозволить вийти на беззбитковий рівень роботи шахти.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 23 травня 2018 р. № 442
  Київ
  Про надання у 2018 році державної гарантії за зобов’язаннями державного підприємства “Шахта ім. М. С. Сургая”

  Відповідно до статті 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо надання у 2018 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою) у сумі 138 841,3 тис. гривень, що залучається державним підприємством “Шахта ім. М. С. Сургая” для реалізації інвестиційного проекту “Технічне переоснащення ДП “Шахта ім. М. С. Сургая” (далі — запозичення).

  2. Затвердити Умови надання у 2018 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається державним підприємством “Шахта ім. М. С. Сургая”, що додаються.

  3. Установити, що дія постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 131 “Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 569) не поширюється на надання державної гарантії за запозиченням.

  4. Уповноважити Міністра фінансів підписувати у 2018 році документи щодо надання державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням.

  5. Міністерству енергетики та вугільної промисловості:

  під час підготовки пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік у разі потреби передбачати кошти на покриття всіх додаткових капітальних видатків для реалізації інвестиційного проекту “Технічне переоснащення ДП “Шахта ім. М. С. Сургая”;

  здійснювати контроль за реалізацією зазначеного інвестиційного проекту, а також за фінансовим станом державного підприємства “Шахта ім. М. С. Сургая” та державного підприємства ― поручителя.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 37