• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 12 травня 2023 р. № 490
  Київ
  Про надання у 2023 році державної гарантії за зобов’язаннями акціонерного товариства “Українська залізниця”

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Відповідно до пункту 4 статті 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік” погодитися з пропозицією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури щодо надання у 2023 році державної гарантії для забезпечення виконання акціонерним товариством “Українська залізниця” (далі — АТ “Укрзалізниця”) боргових зобов’язань за позикою у розмірі 200 млн. євро, що залучається шляхом укладення Угоди про надання позики (Проект “Надзвичайна підтримка української залізниці”) між АТ “Укрзалізниця” та Європейським банком реконструкції та розвитку (далі — Угода) з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи.

  2. Установити, що:

  державна гарантія надається для забезпечення виконання боргових зобов’язань, зазначених у пункті 1 цієї постанови, у тому числі погашення основної суми позики, нарахованих відсотків та виконання інших зобов’язань, що випливають з Угоди (далі — боргові зобов’язання);

  розмір плати за надання державної гарантії встановлюється на рівні 0,5 відсотка річних вибраної та непогашеної суми позики;

  державна гарантія надається на строк виконання боргових зобов’язань АТ “Укрзалізниця”;

  дія постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 131 “Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 569) не поширюється на надання державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань;

  до надання державної гарантії АТ “Укрзалізниця” погоджує із Міністерством фінансів залучення позики, передбаченої пунктом 1 цієї постанови, відповідно до Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов’язаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. № 809 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 58, ст. 2325; 2019 р., № 46, ст. 1588);

  АТ “Укрзалізниця” забезпечує виконання своїх зобов’язань з відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань, шляхом надання в заставу майнових прав на вимогу сплати коштів за контрактами (договорами) про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом АТ “Укрзалізниця”, оціночна вартість яких еквівалентна розміру боргових зобов’язань.

  3. Уповноважити Міністра фінансів підписувати документи щодо надання державної гарантії для забезпечення виконання АТ “Укрзалізниця” боргових зобов’язань за Угодою.

  4. Міністерству фінансів, Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури укласти з АТ “Укрзалізниця” договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань за державною гарантією за видом та розміром забезпечення, визначеними в абзаці сьомому пункту 2 цієї постанови, передбачивши в ньому право Міністерства фінансів на дебетовий переказ коштів з рахунків АТ “Укрзалізниця” в банках як відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних з виконанням зобов’язань.

  Прем’єр-міністр України                                  Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 21